Så blir kampen lite mer rättvis

Så blir kampen lite mer rättvis

Lagen har inte ändrats. Ändå har tillämpningen blivit allt mer restriktiv. Politikerna har sett på medan myndigheter dragit åt tum­skruvarna.

Föräldrakrafts läsare får råd

Vår son har flyttat till servicelägenhet. Nu får han inte längre någon ledsagning, eftersom kommunen anser att han får motsvarande hjälp inom boendet, trots att han inte får det på helgerna. Sonen har autism. Vad ska vi tänka på vid ett överklagande?

Det lönar sig att överklaga avslag på assistansersättning

Det lönar sig att överklaga avslag på assistansersättning

– Ge inte upp om ni får avslag på assistansersättning, uppmanade Sofia Tedsjö, jurist på CJ Advokatbyrå när hon medverkade på Föräldrakraftscenen på mässan Ett Bra Liv tidigare i september.
Det lönar sig att överklaga, menar hon, och hänvisade till en tendens som visar att det ofta lossnar i handläggningen efter några ansökningar.