/ Tema: Hjälpmedel

Tema: Hjälpmedel

Bra hjälpmedel finns… men de kan vara svåra att få tag i

Bra hjälpmedel finns… men de kan vara svåra att få tag i

Rullstolar, hörapparater, epilepsilarm och datorhjälpmedel. Dessa är exempel på hjälpmedel som kan förenkla vardagen för ditt barn. Men långa väntetider, orättvisa skillnader mellan landsting och dålig valfrihet sätter käppar i hjulet.

Joel fick sin cykel – mamma fick betala

Joel fick sin cykel – mamma fick betala

Utbudet av hjälpmedel är fascinerande – men jag blir deprimerad när jag inser att min son aldrig kommer få ta del av av alla praktiska och roliga produkter, säger Maria Ennefors.

Halland i bräschen för fritidshjälpmedel

Halland i bräschen för fritidshjälpmedel

Alla barn ska ges samma möjlighet att utvecklas oavsett vilka funktionshinder de har. Barn­hjälpmedel ska därför kompensera funktionshindret och främja barnets individuella utveckling. Så lyder den unika portalparagraf som antagits av landstinget Halland.

Alla blev godkända när rektorn fixade datorer

Alla blev godkända när rektorn fixade datorer

”Elever med läs- och skrivsvårigheter får dåligt självförtroende och aversion mot böcker. Nu utökar de sitt ordförråd med hjälp av datorn och läser böcker som Harry Potter.”

IT-verktyg ska kompensera klyftorna mellan eleverna

Många hinder som möter barn i skolan kan trollas bort med anpassning av datorer och andra så kallade kompensatoriska hjälpmedel. Får barn med svårigheter tillgång till rätt hjälpmedel tidigt kan klyftan mellan dem och andra elever minska.