”Att kunna ta egna beslut om arbete och fritid är viktigt”

Intervju med Niklas Mandin, Attendo, en av Föräldrakrafts sponsorer i Almedalen 2015.

Varför är ni i Almedalen?

– Vi var sponsor för Föräldrakrafts debatt och mingel redan förra året och tyckte att det var ett meningsfullt och roligt samarbete. Vi vill stödja debatten och minglet igen och är sam­tidigt på plats för att lyssna in och påverka i de debatter som förs kring våra aktuella intresseområden.

Vilka frågor är viktigast för er på Attendo?

– Det är viktigt att samhället arbetar för att stärka individen genom ökad delaktighet och självständighet. Intentionerna finns i lagstiftningen, men det finns mycket arbete kvar att göra. För oss som företag har vi även en viktig agenda, där vi arbetar för att det inte ska bli vinststopp i välfärden. Vi behöver den mångfald som finns idag.

– Jag själv har en lång erfarenhet i branschen och arbetade tidigare på Malmö stad. I och med detta har jag sett möjligheterna som finns att göra saker snabbare på Attendo.

– Vi har fantastiska möjligheter att arbeta nära med brukarna, och verkligen föra in brukarperspektivet i beslutsprocessen, något som ofta kan bli mycket längre processer hos kommunerna. Det är det som är min drivkraft, jag tror att man kan göra på många olika sätt med olika infallsvinklar, vilket resulterar i att det blir bättre för brukarna.

Vad tyckte du om förra årets debatt och hur det har blivit sen dess?

– Under valrörelsen och Föräldrakrafts debatt förra året var det inte fokus på några stora reformer för personer med funktionsnedsättning. Det krävs satsningar på individens självständighet för att få fler i arbete. Men under valrörelsen fokuserade man på vinster i välfärden.

Vilka politiska åtgärder krävs för att fler ska komma ut i arbete?

– På Attendo har vi länge arbetat med projekt där personer i daglig verksamhet får komma ut på den vanliga arbetsmarknaden, bland annat genom praktik. Man behöver underlätta för fler projekt där försäkringskassa, arbetsförmedling och till exempel utförare av daglig verksamhet samarbetar.

– En väg att gå kan vara att ha coacher som kan arbeta över myndighetsgränserna och samtidigt knyta kontakter till det lokala näringslivet. Det har vi arbetat med i några kommuner, och skulle vara ganska lätt att översätta till fler. Det ökar förståelsen inom näringslivet, vilket är viktigt.

Har du något exempel på ett gott föredöme?

– Jag tycker att vi har lyckats bra i Staffanstorp där vi är utförare av all daglig verksamhet sedan 2008. Attendo har arbetat med den lilla ortens fördelar genom att alla våra medarbetare är involverade i arbetet att kontakta lokala företag för att ta fram praktik- och arbetsplatser.

– Coachingen, för att den enskilde ska vilja och våga närma sig arbetsmarknaden, har skett genom att man steg för steg har fått prova på att arbeta. En del dagar på daglig verksamhet och en del dagar på företagen. Samtal har kontinuerligt hållits med arbetsförmedling och försäkringskassa om ersättning och arbetsförmåga.

– Resultatet har blivit att någon har valt att återgå till daglig verksamhet, någon har fortsatt att delvis vara på företag och delvis vara på daglig verksamhet. Någon trivs bra med arbete eller praktikplats, men behåller aktivitetsersättningen. Och någon har fått lönebidragsanställning eller lön.

Vad är hetaste frågan i år?

– Vi drar igång ett samarbete med flera hög­skolor just nu, där vårt mål är att förbättra självständighet, påverkan och inflytande för personer med funktionsnedsättning.

– Vi tycker det är viktigt att man tittar närmare på hur personer med till exempel kognitiva funktionsnedsättningar ska få de bästa förutsättningar att ta egna beslut när det gäller till exempel arbete, fritid och personligt stöd.

– Det är alltid en svår situation, där personal hamnar i en maktroll, och vi tycker det är viktigt att vi hela tiden utmanar oss själva i att förbättra, och att makten att välja verkligen finns hos brukaren, oavsett funktionsnedsättning.

Hur vill ni förbättra möjligheterna till självständighet för enskilda?

– I våra dagliga uppdrag enligt LSS så arbetar vi med arbetssätt och metoder för att stärka den enskildes möjligheter. Vi vill se mer forskning på området och vill vara delaktiga i att utveckla arbetssätten.

– Den viktigaste förändringen är att vi stödjer enskilda med arbetssätt som går att mäta så att vi vet att vi stödjer på bästa sätt.

Din fråga till politikerna i årets debatt?

– Hur ska vi lyckas fortsätta ge fler personer möjligheten till att göra egna val, men samtidigt med bra stöd och rätt service?

Vilka förhoppningar har du inför framtiden?

– Jag hoppas att man landar i utredningen om vinster i välfärden och att det åter kan bli fokus på vad utförarna ska göra istället. Det är där fokus borde ligga, vad vi kan göra bättre helt enkelt.