Bara 1 av 10 får jobb efter gymnasiesärskolan

Bara en av tio elever från gymnasiesärskolan får arbete. Det visar en ny rapport från Skolverket.
– Det är oroande, och kan leda till ett livslångt utanförskap. Det innebär också stora kostnader för samhället, säger Cecilia Hågemark, Skolverket.

LÄS ÄVEN: FUB kräver möte med regeringen om gymnasiesärskolan

Utbildningarna måste inriktas mer på jobb

Skolverket drar nu slutsatsen att utbildningarna inom gymnasiesärskolan måste bli mer inriktade på arbetsmarknadens behov.

Skolverket kartläggning visar att:

 • 51 procent av de som går ut gymnasiesärskolan får daglig verksamhet enligt LSS som är en sysselsättning utan lön.
 • 11 procent av ungdomarna fortsatte med studier.
 • Endast 9 procent fick arbete (här ingår även subventionerade arbeten med lönebidrag)
 • Resterande 32 procent varken arbetade, studerade eller hade daglig verksamhet.

Hög tröskel in på arbetsmarknaden

– Den låga etableringsgraden visar att det finns en hög tröskel in till arbetsmarknaden för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det är många faktorer som påverkar individens möjligheter till etablering. Det kan handla om arbetsmarknadens krav men också om vilket stöd som finns för individen och hur detta stöd samordnas, säger Cecilia Hågemark som är undervisningsråd på Skolverket.

– Det finns många skäl till att det är svårt för gymnasiesärskolans elever att etablera sig på arbetsmarknaden. Ett skäl kan vara att gymnasiesärskolans utbildningar inte tillräckligt tydligt förbereder för arbete inom olika yrkesområden. Skolverket ser därför över hur utbildningarna kan göras mer relevanta för arbetsmarknaden, säger Cecilia Hågemark.

Autism Sverige efterlyser fler praktikplatser

Organisationen Autism Sverige välkomnar att Skolverket ”äntligen börjar ta fram statistik”.

Autism Sverige efterlyser bättre tillgång till praktikplatser – arbetsplatsförlagt lärande, APL – för elever på gymnasiesärskolan. Det är något som även utredningen Fler unga ska nå målen har lyft fram. Skolan behöver bättre möjligheter att handleda och förbereda arbetsgivare för att ta emot elever med intellektuell funktionsnedsättning och autism, skriver förbundet på sin webbplats.

Skolan har ansvar för att elever i behov av stöd och anpassningar får det under praktiken. Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram broschyren ”Så funkar apl”. Broschyren kan laddas ned på denna länk. Broschyren har bland annat en praktisk checklista med tips.

Byter namn till anpassad gymnasieskola 2023

Gymnasiesärskolan kommer att byta namn till anpassad gymnasieskola i juli 2023.

Detta är gymnasiesärskolan

Skolverket skriver i rapporten att målet med gymnasiesärskolan är att ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier, samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

 • Gymnasiesärskolan har nationella program och individuella program.
 • Det finns nio nationella program som syftar till att förbereda eleven för arbetslivet eller studier inom till exempel folkhögskola.
 • Gymnasiesärskolan ger inte behörighet till högskola eller universitet.
 • Utbildning på ett individuellt program ska erbjudas elever som inte kan följa undervisningen på ett nationellt program.

Gymnasiesärskolans nationella program

 • Administration, handel och varuhantering
 • Estetiska verksamheter
 • Fastighet, anläggning och byggnation
 • Fordonsvård och godshantering
 • Hantverk och produktion
 • Hotell, restaurang och bageri
 • Hälsa, vård och omsorg
 • Samhälle, natur och språk
 • Skog, mark och djur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *