Förslag idag: Särskolan byter namn och får läsa-skriva-garanti

Särskolan och gymnasiesärskolan föreslås byta namn till ”anpassad grundskola” och ”anpassad gymnasieskola”. Samtidigt föreslås att man slutar använda benämningen träningsskola.
– Dagens namn uppfattas som stigmatiserande, säger Tommy Lagergren som idag presenterade förslaget till namnbyte i utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven.

Stärka kunskaperna inom särskolan

Utredningen innehåller många förslag om att stärka kunskapsnivåerna inom särskolan, och göra den mer lik den vanliga skolan.

Extra stort fokus läggs på att lyfta baskunskaperna i svenska, matematik och engelska, medan slöjd och konsumentkunskap föreslås få mindre utrymme.

Garanti kan införas 2023 i särskolan

Läsa skriva räkna-garantin som infördes i grundskolan sommaren 2019 kan bli verklighet även i särskolan. Regeringens utredare Tommy Lagergren föreslår en anpassad garanti för särskolan. Men det kan inte ske förrän tidigast år 2023.

”Utredningen ser en garanti för tidiga stödinsatser som ett sätt att säkerställa att alla barn och ungdomar som har förutsättningar att utveckla färdigheter i att läsa, skriva och räkna får möjlighet att göra det. Det handlar om basfärdigheter som är lika viktiga för elever i grundsärskolan som för elever i övriga obligatoriska skolformer”, skriver Tommy Lagergren i utredningen.

Kritik mot traditioner inom särskolan

Utredaren är kritisk till hur utvecklingen för särskolan har varit, och menar att det finns en tradition i skolvärlden som missgynnat särskolan.

– Jag har gått tillbaka till 1800-talet då eleverna beskrevs som sinnesslöa, och utbildningen var inriktad på hygien och praktiskt arbete. En del av denna inställning har hängt kvar in i vår tid, och inte har ifrågasatt. Jag tycker exempelvis inte att det är rimligt med så mycket slöjd som det är i dagens särskola. Det finns inga giltiga skäl att det ska vara så. Istället behövs det mycket mer tid på att lära sig exempelvis svenska, säger Tommy Lagergren till HejaOlika.

Läs även: Nekas plats i gymnasiesärskolan: Ingen tar ansvar

Mer om utredningen om kunskapskrav

Vi återkommer med mer information om utredningen (SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven – aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning) och om hur utredaren vill förändra särskolan.

Presskonferensen med utredaren Tommy Lagergren och utbildningsminister Anna Ekström kan ses på regeringens webbplats.

 

Fler artiklar om ”läsa-skriva-räkna-garantin”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *