Bidrag till bil kompletterar färdtjänsten i allt fler kommuner

Det kan vara bättre att ge bidrag till handikappanpassad bil än att ordna färdtjänst. Dessutom billigare. Så resonerar regeringen som idag gav fyra kommuner rätt att införa ett sådant komplement till färdtjänst.

Det är Örebro, Ljusnarsberg, Karlskoga och Hällefors som berörs. Tidigare har Knivsta, Linköping, Norrköping, Göteborg, Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Nora och Jokkmokk fått samma tillstånd.

Enligt lag ska kollektivtrafiken i Sverige vara handikappanpassad men för de som ändå inte kan använda de allmänna transpormedlen finns den kommunala färdtjänsten som ger rätt att använda taxi eller särskilt anpassade transportfordon.

Rätten till färdtjänst är ofta begränsad till ett visst antal resor eller ett visst avstånd. Kommunerna beslutar själva vilka som har rätt att använda färdtjänst.

Lagen säger också att personer med funktionshinder har rätt att resa med allmänna kommunikationsmedel över hela landet till en kostnad motsvarande priset för tågresa i andra klass, oavsett om resan går med flyg, bil eller buss eller om den kräver en medföljande person. De överskjutande kostnaderna täcks av statligt bidrag.

Bidrag till anpassade bilar är ett annat sätt för samhället att göra det möjligt för alla att resa. Bidraget ges ofta till föräldrar som har barn med funktionshinder. Bilstödet ger en större frihet och är mindre kostsamt än färdtjänst.