Elever med funktionsnedsättning utestängs när statsbidrag minskar | HejaOlika

Elever med funktionsnedsättning utestängs när statsbidrag minskar

- Det är oroande att folkhögskolor nekar sökande plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma, säger Leif Näfver, SPSM.

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för Labanskolan

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för LSS-skolan

Folkhögskolorna är hårt pressade av minskat statligt stöd till studerande med funktionsnedsättning.
– Skolorna har nekat sökande plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma och det är oroande, säger Leif Näfver, chef för statsbidragsavdelningen inom SPSM.

Folkhögskolorna är hårt pressade av minskat statligt stöd till studerande med funktionsnedsättning.
– Skolorna har nekat sökande plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma och det är oroande, säger Leif Näfver, chef för statsbidragsavdelningen inom SPSM.

Nu har SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, fått fem miljoner för att analysera folkhögskolornas lärmiljöer.

– När vi har en analys av hur folkhögskolorna anpassat lärmiljön för studerande med funktionsnedsättning idag kan vi se vad som behöver utvecklas, säger Leif Näfver.

Sedan några år får folkhögskolor inte full kostnadstäckning från SPSM för stödpersoner till studerande med funktionsnedsättning. Idag täcker bidraget cirka 85 procent av kostnaderna.

En ny uppföljning visar att de statliga besparingarna har fått allvarliga konsekvenser.

– Vi ser att folkhögskolorna till stor del tar medel från annan verksamhet för att täcka kostnaderna. Andra konsekvenser är att kvaliteten på stödet blivit sämre och att skolorna har nekat sökande plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma och det är oroande, säger Leif Näfver.
 

Publicerad:
2014-03-07

Av: Redaktionen

Nyckelord:
SPSM, folkhögskolor


ANNONS

Annons för Särnmark

ANNONS

Annons för USKA

ANNONS

Annons för Etac

ANNONS

Annons för LSS-skolan

ANNONS

Annons för CJ Advokatbyrå

ANNONS

Annons för Humana

ANNONS

Annons för Labanskolan

Senaste nytt. Helt gratis. Direkt till din mejlbox en gång per vecka.

STÄNG
Skip to content