Nyheter

Elever med funktionsnedsättning utestängs när statsbidrag minskar

leif nafver700

 

Folkhögskolorna är hårt pressade av minskat statligt stöd till studerande med funktionsnedsättning.
– Skolorna har nekat sökande plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma och det är oroande, säger Leif Näfver, chef för statsbidragsavdelningen inom SPSM.

Nu har SPSM, Specialpedagogiska skolmyndigheten, fått fem miljoner för att analysera folkhögskolornas lärmiljöer.

– När vi har en analys av hur folkhögskolorna anpassat lärmiljön för studerande med funktionsnedsättning idag kan vi se vad som behöver utvecklas, säger Leif Näfver.

Sedan några år får folkhögskolor inte full kostnadstäckning från SPSM för stödpersoner till studerande med funktionsnedsättning. Idag täcker bidraget cirka 85 procent av kostnaderna.

En ny uppföljning visar att de statliga besparingarna har fått allvarliga konsekvenser.

– Vi ser att folkhögskolorna till stor del tar medel från annan verksamhet för att täcka kostnaderna. Andra konsekvenser är att kvaliteten på stödet blivit sämre och att skolorna har nekat sökande plats för att stödinsatserna skulle bli för kostsamma och det är oroande, säger Leif Näfver.
 

 

ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Särnmark
 • Annons för HD Motion
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Fremia
 • Annons för STIL
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG