Hon säger nej till skriftliga omdömen i lågstadiet

Barnombudsmannen Lena Nyberg motsätter sig regeringens förslag att införa skriftliga omdömen redan från årskurs ett.
– Det blir i hög grad barnets mognad som betygsätts istället för faktiska kunskaper, säger Lena Nyberg.

Barnombudsmannen tror att det blir svårt för yngre barn att skilja på att bli betygsatt för sina kunskaper och och att bli betygsatt som person.

– Barn i lågstadieåldern mognar olika fort. I lågstadiet finns det barn som egentligen inte är skolmogna och det finns barn som ligger flera år före sina kamrater i mognad. Ett barns mognad påverkar inlärningen. Används betygsliknande omdömen så blir det i hög grad barnets mognad som betygsätts istället för faktiska kunskaper, skriver Lena Nyberg i ett yttrande till utbildningsdepartementet.

Lena Nyberg om betygsliknande omdömen:
”En risk är att informationen till föräldrarna och den enskilda eleven
försämras då det nu blir möjligt att som omdöme skriva en bokstav eller
en figur. Det finns därmed en risk att omdömena förlorar sin
utvecklande och individuella funktion. Det är viktigt att det
betygsliknande omdömet kompletteras med förklarande information.” – Ett införande av betygsliknande omdömen riskerar att öppna för möjligheten att sätta betyg redan i lågstadiet. Om förslaget går igenom bör lågstadiet undantas.  I mellanstadiet och högstadiet är det å andra sidan viktigt att eleverna och elevernas föräldrar förbereds inför betygssättningen. Regeringen har ambitionen att införa betyg från årskurs sex varför omdömen kommer att bli viktiga under mellanstadiet, konstaterar Lena Nyberg.

Hon är positiv till syftet med regeringens förslag men anser att det är viktigt att betygsliknande skriftliga omdömen inte enbart fokuserar på elevernas faktakunskaper. Det är också viktigt att fånga in elevernas utveckling av andra färdigheter som till exempel samarbetsförmåga.

Läs Barnombudsmannens yttrande i sin helhet på http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=6659