Inte välkommen på högskolan – om du har funktionsnedsättning?

Karin Röding. Foto: Kristian Pohl.

”Alla måste bli bättre på att förstå dessa studenters utmaningar”

Inte välkommen. Så upplevs högskolan av studenter med funktionsnedsättning enligt en rapport som släpps idag.

Studenter med funktionsnedsättning har det extra tufft både med ekonomin och psykosocialt. De är missnöjda med utbildning och studier, trivs inte på högskolan och vill inte skylta med sin funktionsnedsättning.

”Den svenska högskolan ska vara öppen och erbjuda lika möjligheter – men studenter med funktionsnedsättning har svårare att klara både studietakt och ekonomi. De känner sig heller inte välkomna i högskolemiljön”, skriver Universitets- och högskolerådet, UHR.

UHR:s rapport visar att dessa studenter har betydligt svårare att klara ekonomin jämfört med andra studenter.

De stressas också av kraven på att bli godkända för att få fortsatta studiemedel, samtidigt som få av dem känner till att de kan få fullt studiemedel även vid deltidsstudier, skriver UHR.

Alla måste bli bättre på att förstå dessa studenters utmaningar

Lärosätena har samordnare för studenter med funktionsnedsättning – men bara en av fyra studenter har kontakt med dem. Många känner inte till att möjligheten finns.s.

– Alla som är verksamma inom högre utbildning behöver bli bättre på att bemöta dessa studenter och visa mer förståelse för deras utmaningar. Det är en förutsättning för att de ska få lika möjligheter som andra att ta sin högskoleexamen, säger Karin Röding, generaldirektör för UHR, i en kommentar.

Länk till UHR:s information och rapporten för nedladdning

Av: Redaktionen
Publicerad: 2018-06-14
Nyckelord: skola, utbildning
Annons

Annons för Etac

Annons

Annons för Durewall.se

Annons

Annons för Humana


nedryck_publ_auth_tags

No items found

nedryck_publ_auth_tags2
No items found