Nyheter

Krångliga regler stoppar extra studiestöd


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Studenter med NPF kan få extra studiestöd från CSN. Men många missar detta på grund av otydlig information och regelkrångel.
Det hävdar Riksförbundet Attention som nu kräver bättre information och mer praktiskt stöd vid ansökan.

Studenter med NPF kan få extra studiestöd från CSN. Men många missar detta på grund av otydlig information och regelkrångel.
Det hävdar Riksförbundet Attention som nu kräver bättre information och mer praktiskt stöd vid ansökan.

Studenter som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF, kan högre studiemedel än vad studietakten motsvarar.
Bakgrunden är att NPF kan försvåra studierna på grund av exempelvis begränsat arbetsminne, koncentrationssvårigheter och problem med tal, skrift och planering.

Trots svårigheterna är studenterna ofta lämpade för yrken som kräver hög utbildning. Men byråkrati och otydliga lånestödsregler sätter ofta käppar i hjulet för de som vill satsa på högskolestudier.

– Studenter har berättat om orimliga krav, brist på flexibilitet och otydliga riktlinjer, skriver Anki Sandberg, ordförande för Attention i ett brev till CSN, Centrala Studiestödsnämnden.

Hon berättar att Attention har fått besked om att det är möjligt för enskilda studenter att få hjälp med att fylla i blanketter om man besöker ett CSN-kontor. Denna service bör man kunna få även via telefon, påpekar Anki Sandberg.

Attention hoppas även att CSN ska införa möjlighet till förhandsbesked om extra studiemedel. Idag måste en student redan ha läst en viss tid vid högskola för att kunna ansöka, vilket leder till extra tuffa påfrestningar i form av höjd studietakt och osäkerhet.

Skrivelsen till CSN finns att ladda ned på Attentions webb.

PS. I slutet av november förbättrade CSN informationen på webben.
Webbsidan med information finns på www.csn.se/hogskola/hur-mycket-kan-du-fa/funktionsnedsattning

    

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för STIL
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för Primass
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Särnmark
 • Annons för JAG
 • Annons för Tobii Dynavox