Landstinget räddar behandlingen av Kalle, 20 år

20-årige Kalle Dejemark får en glad nyhet. Stockholms läns landsting har tagit fram de tio extra miljoner per år som behövs för fortsatt behandling mot den livsfarliga Hunters sjukdom.

Det är läkemedlet Elaprase som kostar 10 miljoner kronor per år – en kostnad som Karolinska Universitetssjukhuset tidigare sagt att man inte har råd med. 

Nu löses frågan genom ett extra läkemedelsanslag från landstinget.

Kalle Dejemark kommer att få fortsatt behandling med medicinen så länge som det är medicinskt motiverat.

Landstinget i Stockholm begär samtidigt en ny solidarisk fördelning av kostnaderna för dyra ”särläkemedel” mellan olika landsting. Landstinget vill också ha ett bättre pris på läkemedlet från tillverkaren.

Hunters sjukdom är en av de ovanliga diagnoser som kräver mycket dyra läkemedel.
– Det är inte rimligt att ett landsting själv får stå för hela kostnaden. Här krävs en solidaritet mellan landstingen, säger biträdande landstingsdirektör Göran Stiernstedt.