Lars Lööw utreder förstatligande av personlig assistans

* Lars Lööw har fått regeringens uppdrag att utreda ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans.
* Men det är inte säkert att det blir ett förstatligande, regeringen håller öppet för alternativa lösningar.
* Ingen som idag är beviljad kommunal assistans ska behöva känna oro för ett förstatligande.
Det var tre viktiga besked från socialminister Lena Hallengren idag.

Strid om utredningens direktiv

Samtidigt blåser det upp till storm om utredningen.

– Jag är glad att vi kan ta nästa steg för att stärka rätten till assistans. Det dubbla huvudmannaskapet har sedan reformen skapades 1994 varit problematiskt och skapat en otydlighet om ansvarsfördelningen, sa Lena Hallengren vid pressträffen.

Men Pia Steensland, kristdemokraternas talesperson i funktionshinderfrågor, var inte alls nöjd:

– Jag är besviken och orolig för att riksdagens vilja [om ett förstatligande] inte kommer att respekteras. De brasklappar som socialministern nämnde under pressträffen riskerar att urholka hela syftet med den utredning som riksdagen har beställt, nämligen att ta fram detaljerna kring hur ett statligt huvudmannaskap ska var utformat för att det ska vara riktigt bra för alla som har behov av assistans, säger Pia Steensland till HejaOlika.

”Många far illa när kommunens budget avgör”

– Det är tydligt att regeringen fortfarande inte har bestämt sig för att det faktiskt ska vara staten som ska ha det samlade ansvaret för all assistans. Det är anmärkningsvärt när vi vet att det är många människor med omfattande funktionsnedsättning och deras familjer som far illa när det är kommunen som har ansvaret.

– Det finns risk för att kommunens budget, inte personens behov, blir avgörande för vilket stöd en person med omfattande funktionsnedsättning får. Den kommunala assistansen riskerar också att skapa också en inlåsningseffekt – en kommunarrest, säger Pia Steensland.

Även Bengt Eliasson (L) är kritisk till utredningsdirektiv som öppnar för kommunalt huvudmannaskap.

Riksdagen kräver förstatligande

En majoritet i riksdagen har krävt att all assistans ska bli statlig. Även många funktionsrättsorganisationer kräver detta.

Men frågan är ändå omstridd, och väcker stor oro i många grupper.

Segdragna förhandlingar inom januariöverenskommelsen har lett till att tillsättandet av utredningen har blivit kraftigt försenad.

Till slut har regeringen nu släppt utredningens direktiv (även om de i skrivandets stund ännu inte är publicerade i sin helhet).

Men regeringen är öppen för andra lösningar

Det som väcker uppmärksamhet är att regeringen fortsätter att hålla öppet för andra lösningar än ett förstatligande. Det skulle kunna handla om en fortsatt uppdelning mellan stat och kommuner, eller kanske att all assistans blir kommunal.

En majoritet i riksdagen har dock för länge sedan bestämt sig för att de vill ha ett förstatligande, och inget annat.

Så här beskrivs utredningens uppdrag
”En särskild utredare får i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur personlig assistans enligt LSS och assistansersättning enligt social­försäkringsbalken ska organiseras i ett statligt huvudmannaskap. Utredaren ska analysera hur ett statligt huvudmannaskap kan utformas med en ändamålsenlig reglering och som långsiktigt ger stabila förutsättningar för god kvalitet, kontroll, uppföljning och rättssäkerhet. Utredaren ska analysera för- och nackdelar med ett förändrat huvudmannaskap samt överväga förslag till alternativa lösningar till ett statligt huvudmannaskap.”

Vidare ska Lars Lööw undersöka vilka förändringar som krävs i lagarna för att genomföra ett förstatligande. De lagar som berörs är LSS, socialtjänstlagen och socialförsäkringsbalken.

Kommunalt beslutad assistans ska inte påverkas negativt

Dessutom ska han lämna förslag om hur kommunalt beslut assistans kan flyttas över vid ett förstatligande.

– Personer som i dag har [kommunalt] beslut om personlig assistans enligt LSS ska behålla sin rätt till personlig assistans i ett statligt huvudmannaskap. Därför är det viktigt att utredningens förslag utformas på ett sådant sätt att de individer som omfattas av förändringen i så liten utsträckning som möjligt påverkas negativt vid övergången från kommunal till statlig personlig assistans, säger Lena Hallengren.

Lars Lööw ett populärt val

Att det är Lars Lööw som är utredare gläder funktionsrättsrörelsen, eftersom han har lång erfarenhet av funktionshinderfrågor, bland annat som tidigare ordförande för Handikappförbunden och Handikappombudsman. Lars Lööw genomförde även utredningen ”Översyn av yrket personlig assistans”, med funktionsrättsrörelsens gillande.

– Jag hoppas att kunna bidra med min kunskap och bakgrund kopplat till funktionshinderfrågor. Personlig assistans är en väldigt viktig rättighet, och en förutsättning för att människor ska kunna leva det liv som de vill ha, säger Lars Lööw.

Han säger vidare att målet är att skapa både långsiktig stabilitet och trygghet inom personlig assistans, ett område som under många år plågats av hastiga förändringar, strider och konflikter.

Regeringen betonar också att funktionsrättsrörelsen ska bidra med kunskap och synpunkter till denna nya utredning.

Utredningen ska vara klar i mars 2023.

Så många har statlig assistansersättning

År 2020 hade 13 867 personer personlig assistans genom Försäkringskassan (assistansersättning).

Det var 6 279 kvinnor och 7 588 män i åldern 20 år och äldre, samt av 1 107 flickor och 1 485 pojkar i åldern 0–19 år.

Kvinnorna beviljades i genomsnitt 127 timmar per vecka och män 132 timmar.

Den totala kostnaden för assistansersättningen år 2020 var drygt 27 miljarder kronor.

Och så många har kommunal personlig assistans

I oktober 2019 hade 5 210 personer beslut om kommunal personlig assistans.

År 2019 var kostnaden 12 miljarder kronor för kommunal assistans inklusive 4,5 miljarder kronor i medfinansiering till den assistansersättningen.

Oro för att det ändå inte blir statligt huvudmannaskap

Många olika aktörer uttrycker nu oro över att direktiven gör det möjligt att komma fram till andra lösningar än ett statligt huvudmannaskap.

Vårdföretagarna skriver på sin webbplats: ”Naturligtvis måste man ställa olika lösningar mot varandra, välja det bästa efter noggrann analys. Men huvudmannaskapet har redan analyserats. Vi vet att människor idag inte vågar flytta mellan olika kommuner, av rädsla för att förlora sin assistans. Vi vet att olika kommuner fattar olika beslut. Vi vet att det finns familjer som överväger att rycka upp bopålarna och flytta till en helt ny plats i vårt land, för att de hoppas att den nya hemkommunen ska ge deras assistansbehövande barn ett positivt beslut.”

Fler röster om direktiven för utredningen av huvudmannaskap

JAG: Öppning för kommunalisering oroar

SKR: Viktigt steg mot statligt ansvar

FUB: Utredning om personlig assistans är bra

Regeringens pressmeddelande

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *