Nätmobbing allvarligaste problemet – lärarna vill kontrollera datoranvändningen

Mobbing via internet har blivit ett allvarligt problem. Nu vill sex av tio lärare kunna spärra webbsidor som de anser är olämpliga för eleverna. Över hälften av lärarna vill också kunna se vilka sidor som eleverna har besökt.

Siffrorna kommer från en undersökning bland låg- och mellanstadielärare utförd av Synovate Temo på uppdrag av Microsoft.

Enligt undersökningen har 7 av 10 lärare i den svenska skolan någon gång varit med om problematiska situationer i samband med internetanvändande i skolan. Det vanligaste problemet är nätmobbning.

– Det finns många positiva saker med informationsteknik och internet i skolan som kommunikation och utbyte av idéer och tankar. Dock finns det avigsidor som vuxenvärlden inte har kunskaper och beredskap att hantera, säger Eva Pethrus, ansvarig för Partnerskap i Lärande på Microsoft AB.

Mer information finns hos Microsoft på http://www.microsoft.com/sverige/pr/articles/2007/0711222.mspx