Nu blir det enklare att koncentrera sig i klassrummet

Informationen på tavlan sparas och överförs automatiskt till skolelevens dator. Den nya produkten Mimio ska göra det enklare för elever att koncentrera sig på en sak i taget.

Mimio lanseras av SRF Iris AB och syftet är att hjälpa elever som har svårt att koncentrera sig på läraren och samtidigt göra anteckningar.

Mimio är en avläsare som sparar anteckningarna från en whiteboardtavla digitalt så att eleven helt kan ägna sig åt att lyssna på läraren.
När lektionen är slut sparas anteckningarna i datorn och kan skrivas ut.

– Det här har visat sig vara en väldigt bra lösning för elever som har svårt att både koncentrera sig på vad läraren säger och samtidigt anteckna, säger Hans Persson på Iris, som har mångårig erfarenhet på läs- och skrivområdet.

– Att klara av att både lyssna och skriva kan vara svårt, och då behövs extra stöd som underlättar möjligheten att koncentrera sig på rätt saker. Att då få fram det som skrivs på whiteboarden i datorn är väldigt smidigt, säger Hans Persson.

Produkten visas på Skolforum på Stockholmsmässan under nästa vecka.
Iris har en webbplats på http://www.iris.se