”Nya regler för god man sätter lagen ur spel”

De flesta av landets kommuner struntar i Socialstyrelsens senaste rapport om att vara personlig assistent och god man. Istället inför de egna regler som ofta stoppar assistenter från att vara gode män.
Det avslöjade föreningen JAG vid ett seminarium i Almedalen i Visby på måndagen.

– Vår enkät visar att en förkrossande majoritet av kommunerna väljer att ha egna riktlinjer för vem som får bli god man. De sätter lagen och demokratin ur spel. Det är hårresande, säger Cecilia Blanck, ordförande för Brukarkooperativet JAG.

Hon anser att Socialstyrelsens rapport i januari 2014 slog fast att personliga assistenter mycket väl kan vara gode män.

Socialstyrelsen bedömde att ”ett förbud skulle innebära en alltför stor inskränkning i den enskildes rät att själv bestämma vem som ska utföra assistansen, utan att riskerna i nuvarande system skulle undanröjas”.

– Fördelar med att gode mannen även är personlig assistent är att assistenten känner den enskilde väl och har förmåga att kommunicera och tolka hans eller hennes vilja och behov, säger Cecilia Blanck.

Fördelarna är särskilt stora när huvudmannen har kognitiva begränsningar och svårigheter att kommunicera, konstaterade Socialstyrelsen i rapporten i januari.

– Den här rapporten var beställd av regeringen och skulle sätta punkt för debatten om en god man får ha flera roller. Men kommunerna har valt att strunta i rapporten. På överförmyndarnas årsmöte härom veckan fick de 400 deltagarna höra av SKL:s jurister att Socialstyrelsens rapport kan de strunta i, för handikapprörelsen har haft så stort inflytande över innehållet.

Foto
Allt handlar om att kunna ha makt över sitt eget liv, säger Cecilia Blanck.

JAG har även genomfört en enkät bland landets kommuner, varav hälften har svarat. En stor majoritet av dessa uppger att de har egna regler för om personliga assistenter ska tillåtas vara gode män, avslöjade JAG på seminariet. Ofta inför kommunerna förbud, trots att de INTE får gehör hos domstolarna.

Enligt JAG uppgav Nacka kommun i enkäten att kommunen följer ett ställningstagande som SKL gjort trots att ”Nacka tingsrätt är av en annan inställning och vi inte har fått gehör för detta i rätten”.

Katrineholm svarar också att man har problem med domstolarna som ”tyvärr ännu inte tycker att detta är tillräckligt skäl att anse en god man olämplig”.

Varbergs kommun berättar lika öppet att man struntar i lagen och Socialstyrelsens rapport. I väntan på en eventuell lagändring ”kommer vi inte att förordna assistenter” som gode män.

I ett annat enkätsvar berättar Härjedalens kommun att överförmyndaren en gång ”gjorde allt för att entlediga gode mannen, men det gick inte.”

Cecilia Blanck tycker att kommunernas egna regler är ett mycket allvarligt problem.

– Föreningen JAG kräver att kommunerna slutar upp med att stifta egna lager. Situationen är hårresande.

– Men vi önskar också en dialog med kommunerna och SKL. Jag hoppas att de flesta kommuner som stoppar assistenter som gode män gör detta för att man har haft dåliga rådgivare och att de förstår att inte vem som helst kan vara god man.

– För oss i JAG är detta den viktigaste valfrågan. Allt börjar med självbestämmande och att kunna ha makt över sitt eget liv, säger Cecilia Blanck.

Läs även om god man i LSS-skolan 2021: ”Kommunens särskild ansvar för LSS”.