Regeringen: Hela funkisskatten ska bort 2023

Regeringen gör ett nytt försök att slopa funkisskatten för 250 000 personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning. Men förslaget får kritik. ”Ingen märkbar positiv förändring”, anser Personskadeförbundet RTP.

Vill sänka i snitt 1130 kronor per år

I april 2022 publicerade finansdepartementet ett förslag om att ta bort den högre skatt som fortfarande finns för personer med dessa ersättningar. Det handlar om en skattesänkning på i genomsnitt 1 130 kronor per år från och med 2023.

Förslaget är ute på remiss, och finansdepartementet vill ha synpunkter senast 5 augusti 2022.

”Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2023, och med vilken utformning, blir beroende av ekonomiskt utrymme i de offentliga finanserna och utvecklingen av det ekonomiska läget”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

”Ingen märkbar positiv förändring”

Funktionsrättsrörelsen välkomnar en skattesänkning, men anser inte att detta förslag räcker till för att motverka klyftorna i samhället, eller för att lyfta levnadsstandarden för utsatta grupper.

Marina Carlsson är förbundsordförande för RTP. Foto: Dan Lindberg.
Marina Carlsson är förbundsordförande för RTP. Foto: Dan Lindberg.

Personskadeförbundet RTP:s ordförande Marina Carlsson skriver i ett remissyttrande:

”Även om de förslagna skattelättnaderna leder till ökade disponibla inkomster för personer med aktivitets- eller sjukersättning vill vi betona att det rör sig om ytterst blygsamma höjningar på 0,6 procent i genomsnitt. Det betyder maximalt 1791 kronor mer per år – under förutsättning att någon uppbär högsta möjliga ersättningsnivån. Det förklarar sig självt att ökningen inte leder till en märkbar positiv förändring av levnadsstandarden.”

Kompensation för jobbskatteavdrag

Regeringen hade planerat att slopa funkisskatten helt och hållet redan från januari 2022.

Oppositionens seger i riksdagsomröstningen om statsbudgeten för 2022 resulterade i ett nytt jobbskatteavdrag. För detta fick personer med sjuk- och aktivitetsersättning ingen kompensation, vilket därmed skapade en ny skatteskillnad eller funkisskatt.

LÄS ÄVEN: Så funkar sjuk- och aktivitetsersättning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.