Så mycket höjs sjuk- och aktivitetsersättningen 2022

I december tog riksdagen det slutliga beslutet om höjd sjuk- och aktivitetsersättningen 2022. Nu finns siffror som visar exakt hur hög den nya ersättningen blir från och med 1 januari 2022.

Hur mycket förbättras den disponibla inkomsten? Alltså: vad blir summan av alla inkomster och ersättningar, minus slutlig skatt? Det får du också svar på i denna artikel.

Höjda ersättningar utbetalas redan i januari 2022

Detta är den största förstärkningen av sjuk- och aktivitetsersättningen på många år, och kommer att ge cirka 1150 kronor mer per månad. Höjningen genomförs redan vid årsskiftet.

Ungefär 250 000 personer har antingen sjukersättning eller aktivitetsersättning. Dessa får även cirka 10 000 kronor per år i sänkt skatt från årsskiftet. Dessutom höjs taket för bostadstillägget.

De får största förbättringen i statsbudgeten 2022

Nedan finns siffror som visar exakt hur mycket mer personer med ersättning på garanterad nivå kommer upp i från och med 1 januari 2022. Beloppen har tagits fram av Arturo Arques, Swedbanks och sparbankernas privatekonom.

– Det blir en signifikant förbättring för personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Detta är en grupp som man har prioriterat, och det är den grupp som får den största förändringen, enligt våra beräkningar. Inte bara i kronor utan även i procent, säger Arturo Arques.

Arturo Arques, Swedbank
Arturo Arques, Swedbank: Personer med sjuk- och aktivitetsersättning får den största förbättringen av alla i statsbudgeten för 2022.

Så höga blir de nya ersättningarna

Så här blir de nya ersättningarna från och med januari 2022. Beloppen gäller aktivitetsersättning och sjukersättning för personer som inte haft någon inkomst eller bara en låg inkomst.

Personens ålder Garanterad ersättning per månad 2021 Garanterad ersättning per månad 2022 Förändring i kronor per månad Procentuell höjning vid årsskiftet
19-20 år 8 846 kr 9 982 kr 1 136 kr 13%
21-22 år 9 044 kr 10 183 kr 1 139 kr 13%
23-24 år 9 242 kr 10 385 kr 1 143 kr 12%
25-26 år 9 441 kr 10 586 kr 1 145 kr 12%
27-28 år 9 639 kr 10 787 kr 1 148 kr 12%
29 år 9 837 kr 10 988 kr 1 151 kr 12%
Från 30 år 10 036 kr 11 190 kr 1 154 kr 11%

Hur blir den disponibla inkomsten 2022?

Hur mycket pengar blir det då över för den enskilde personen, när man har summerat alla ändringar? Och hur påverkas köpkraften, om man även tar hänsyn till inflationen?

Swedbank har räknat på hur de höjda ersättningarna, skattesänkningen och det förbättrade bostadstillägget påverkar privatekonomin för personer med sjuk- och aktivitetsersättning.

Disponibel inkomst är summan av alla inkomster och ersättningar minus slutlig skatt.

Disponibel inkomst vid lägsta ersättningen (tabellen nedan).
För en 30-årig person med den lägsta nivån på sjukersättningen och en hyra på 6 000 kronor per månad ökar den disponibla inkomsten med 1030 kronor per månad. I fasta priser (om man tar hänsyn till inflationen) motsvarar förbättringen dock bara 650 kronor per månad jämfört med ett år tidigare. Om hyran är 7500 kronor eller mer per månad blir förbättringen något lägre.

Disponibel inkomst vid 11 000 kr ersättning
Disponibel inkomst vid sjukersättning på garantinivå. Beräkning från Swedbank.

Disponibel inkomst vid månatlig ersättning på 15 000 kr.
För en person med aktivitets- eller sjukersättning på 15 000 kronor per månad och en hyra på 6000 kronor ökar den disponibla månadsinkomsten med 1050 kronor (motsvarande 660 kr i fasta priser).

Disponibel inkomst vid 15 000 ersättning
Disponibel inkomst vid månatlig ersättning på 15 000 kr. Beräkning från Swedbank.

Ersättningarna kan snabbt urholkas igen

Någon indexering kopplad till löneutvecklingen är dock inte aktuell, och det innebär att ersättningen fortsätter att urholkas i relation till löner och annan ekonomisk välfärd.

– Sjuk- och aktivitetsersättningen halkar hela tiden efter, såvida inte politikerna aktivt går in och justerar, säger Arturo Arques. Uppenbarligen har politikerna tidigare valt att inte prioritera den här gruppen. Nu gör man ett språng.

– För den som lever på sjuk- eller aktivitetsersättning blir förutsägbarheten svår, i synnerhet i dagens politiska situation och med inflationen på väg upp, vilket kommer att urholka köpkraften. Det är en svaghet i systemet, och påverkar tryggheten, att det inte sker någon automatisk justering.

Andra faktorer som urholkar ekonomin för personer med sjuk- eller aktivitetsersättningar är nya eller höjda avgifter för omsorg, hjälpmedel etcetera.

Ardalan Shekarabi vill indexera sjuk- och aktivitetsersättningen

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi har lovat utreda en indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna, så att stöden i framtiden ska följa med löneutvecklingen. Men det är oklart när detta kan bli verklighet.

– Vi ser ett behov av att titta på indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna eftersom vi vet att den här gruppen har halkat efter så mycket, sa Ardalan Shekarabi till HejaOlika i september 2021.

Ardalan Shekarabi
Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi tänker utreda en indexering av sjuk- och aktivitetsersättningarna.

Läs även denna guide från 2018: Så funkar sjuk- och aktivitetsersättningen

Allt klart för utbetalning av nya ersättningar i januari 2022

Fram till 15 december rådde viss osäkerhet kring jättesatsningen på sjuk- och aktivitetsersättningen. Oroliga läsare som ringde till Försäkringskassan fick svaret att ”inget är klart” i väntan på slutligt beslut i riksdagen.

– Riksdagen fattade som förväntat beslut den 15 december beslut om att höja garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättning samt att bostadstillägget till personer med sjuk- och aktivitetsersättning höjs till samma nivå som för pensionärer. Även taket för det särskilda bostadstillägget höjs, säger Anette Almstedt, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

– De nya beloppet kommer betalas ut vid ordinarie månadsutbetalning 18:e eller 19:e januari. Efter nyår kan man se de nya beloppen på sitt utbetalningsbesked. Som enskild behöver man inte göra något, de nya beloppen betalas ut automatiskt, säger Anette Almstedt.

Här finns riksdagens beslut den 15 december 2021.

Kan ge 20 000 kronor per år

De höjda ersättningarna i kombination med höjt bostadstillägg och sänkt funkisskatt (genom en ny skattereduktion för personer med sjuk- och aktivitetsersättning) innebär en rejäl förstärkning av privatekonomin. Sammantaget kan en person med sjukersättning eller aktivitetsersättningen få cirka 20 000 kronor mer per år.

Vad gäller funkisskatten ville regeringen ta bort den helt och hållet, men M, KD och SD genomdrev ett nytt jobbskatteavdrag. Ålderspensionärer kompenseras för detta, men inte personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Denna nya ”funkisskatt” motsvarar 1800 kronor per år.

LÄS MER: Riksdagen klubbade jättesatsningen idag. Men samtidigt skapade man en ny funkisskatt

Hur mycket sänks ”funkisskatten”?

Hur stor blir skattesänkningen för personer med sjuk- och aktivitetsersättning? Det varierar, och beror på hur hög ersättning man har, eventuellt andra inkomster och kommunalskattesats.

Finansdepartementet har uppskattat att skattesänkning är värd mellan 9 136 kronor och 9 605 kronor per år vid genomsnittlig kommunalskatt (32,27 procent) för personer som har ersättning på hel garantinivå.

För personer som har högsta möjliga ersättningsnivå och genomsnittlig kommunalskatt (32,27 procent) beräknas skattesänkningen bli 17 784 kronor per år.

Dessa beräkningar finns i tabellen från finansdepartementets beräkningar som gjordes i september 2021.

Beräkning av skattereduktion
Ur finansdepartementets beräkning av skattereduktionens effekter.

Bostadstillägget höjs

Bostadskostnadstaket för bostadstillägg för personer med aktivitets- och sjukersättning höjs från 5 600 kronor per månad till 7500 kronor per månad för den som är ogift. Taket höjs till 3 750 kronor för den som är gift. Bakgrunden är att många har fått höjda boendekostnader som inte bostadstillägget har anpassats till. Höjningen innebär att dessa personer får samma rätt till bostadstillägg som ålderspensionärer.

I praktiken innebär höjningen som mest 1 300 kronor mer per månad i bostadstillägg, enligt Swedbanks beräkningar. Vid en boendekostnad på 6 000 kronor per månad blir höjningen av bostadstillägget knappt 300 kronor.

Det så kallade konsumtionsstödet i bostadstillägget höjs med 200 kronor för ogifta och 100 kronor för gifta. Det nya konsumtionsstödet kan då bli upp till 540 kronor per månad eller 6480 kronor per år. Även ålderspensionärer får del av bostadstilläggets konsumtionsstödet, men personer med sjuk- och aktivitetsersättning blir utan detta stöd. Vi har inte fått någon förklaring till varför.

Se videon om varför många missar bostadstillägget:

Sjukpenningen höjs

Även sjukpenningen förbättras, genom att inkomsttaket höjs från 8 till 10 prisbasbelopp, vilket kan ge en höjning med 220 kronor per dag. Enligt Swedbanks beräkningar innebär det att fem dagars sjukskrivning kan ge drygt 5100 kronor i ersättning under 2022 (vilket kan jämföras med drygt 4000 kronor under 2021).

Ökad flexibilitet för sjuka

Andra förändringar som klubbades av riksdagen den 15 december 2021:

Ökad flexibilitet i sjukförsäkringen vid dag 365. En person ska kunna få sjukpenning även efter dag 365 i rehabiliteringskedjan om det är tydligt att personen kan återgå till sitt arbete innan 550 dagar i sjukskrivningen.

Enklare arbetsförmågeprövning vid 62 års ålder. Personer som har kort tid kvar av arbetslivet ska slippa bedömningen mot ”normalt förekommande arbete”. I stället ska dessa personer från dag 181 i sjukperioden få sin arbetsförmåga bedömd mot arbete hos den befintliga arbetsgivaren. Detta föreslogs i utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” (SOU 2020:06) och gäller från februari 2022.

Fler kan beviljas sjuk- och aktivitetsersättning under 2022

Fler förbättringar kan komma under 2022. Regeringen vill göra det betydligt enklare att bli beviljad sjuk- och aktivitetsersättning, från och med juli 2022. Bland annat ska ”arbetsmarknadsbegreppet” ändras så att fler får rätt till ersättningarna. Nybeviljandet av sjuk- och aktivitetsersättningarna väntas öka med 5700 personer per år.

Försäkringskassan har protesterat mot det snabba införandet, och begär att de nya reglerna senareläggs. Annars hotar extremt långa handläggningstider.

8 kommentarer

 1. ref till;
  ”Så höga blir de nya ersättningarna
  Så här blir de nya ersättningarna från och med januari 2022.
  Beloppen gäller aktivitetsersättning och sjukersättning för personer som inte haft någon inkomst eller bara en låg inkomst.”

  MEN hur blir det för oss som faktiskt har jobbat en del av livet i låglönejobb och fått kronisk sjukdom i 45-50-årsåldern och sjukersättning?

  1. Hej, och tack för frågan. Vi kommer att komplettera artikeln med dessa uppgifter inom kort. /Redaktionen

 2. Hur blir det med vi utan inkomst med läkarintyg, SGI 0 kr. Jag har varit utan trygghet, sjukpenning sen februari 21. Mår psykiskt dåligt, stressad, har ej fått veta nåt än, har gjort utredning g Fk. Är 60 år och har arbetat sen 16 år till 49 år för min kropp är slut på grund av mina jobb som lokalvårdare bl.a.

  1. Hur påverkas de med sjukersättning på 50 % och aktivitetsstöd, sjukskrivning eller, i värsta fall, är utan inkomst på resterande 50% av detta??

 3. Jag fick mail av f-lassan vad jag får utbetalt i jan. Endast 60 kr mer i sjukersättning på halvtid. Höjningen kan väl inte vara medräknad där?

 4. Hej,
  äntligen har regeringen varit lyhörda igen och tagit sitt gällande dem som är mest sjuka eller multisjuka psykiskt med traumabagage etc.
  Det är bra, fortsätt i den riktningen.

 5. Äntligen äntligen höjs min sjukersättning. Jag har haft 8400 i månaden. Det har varit jättesvårt att leva ett normalt liv med så låg ersättning: Jag har också mycket mediciner som kostar. Jag skulle behöva både massage och varma bad, men det kostar alldeles för mycket för att jag skall kunna få detta😞 Men jag är så glad och tacksam för denna höjning. 🙏 TACK

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *