Nyheter

Skolverket kritiserar Borås: Elev borde ha fått undervisning i hemmet

 

Borås kommun får kritik av Skolverket för att en elev med funktionshinder inte fått tillräcklig utbildning. Skolan borde ha ordnat undervisning i hemmet eller på annan plats, anser Skolverket.

Eleven har har en ”synnerligen komplicerad skolgång med långa frånvaroperioder” ända sedan skolstarten 2005. Skolan har försökt lösa situationen, men enligt Skolverket har man inte gjort tillräckligt mycket.

Det är oacceptabelt och i strid mot skolförfattningarna att en elev är utan skolgång under så lång tid, skriver Skolverket i sitt beslut.

– Skolverket finner det anmärkningsvärt att skolan inte anordnade särskild undervisning i hemmet eller på annan plats. Om sådan inte hade kunnat genomföras på grund av oenigheten mellan skola och hem, fanns anledning för kommunen att överväga ett vitesföreläggande. Invändningar att hemmet inte litade på skolan eller att det fanns risk för att situationen skulle förvärras ändrar inte denna bedömning. Borås kommun har därför åsidosatt elevens rätt till utbildning, skriver Skolverket.

Skolan får bland annat kritik för att det har saknats åtgärdsprogram, något som är rektors ansvar.

– Åtgärdsprogram måste upprättas för elever i behov av särskilt stöd även om vårdnadshavarna har en annan uppfattning i frågan. Andra planeringar kan inte ersätta ett åtgärdsprogram, skriver Skolverket.

– I detta fall har kommunen redovisat ett åtgärdsprogram från oktober 2006. För en elev med ett så uttalat stödbehov är detta inte tillräckligt. Skolverket förutsätter att kommunen framöver vidtar nödvändiga åtgärder, skriver Skolverket.

Eleven har lindrig utvecklingsstörning och autism enligt utredningar som gjorts 2005 och 2006

Läs mer om Skolverkets beslut här.  

 

ANNONSER
 • Annons för Unik Försäkring
 • Etac Sulky R82 Cricket
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för JAG
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Särnmark
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för HD Motion
 • Annons för STIL
 • Annons för Fremia