Skuldkänslorna vändes till en enorm tacksamhet och lycka

”Skuldkänslorna jag känt för att jag inte varit hemma mer med min son vändes till en enorm tacksamhet och lycka över att han alltid haft två närvarande och engagerade föräldrar kring sig. Det är vanligt att föräldrar splittras på grund av att situationer som denna blir för mycket, men i vårt fall blev vi mer sammanlänkade”, berättar Charlotte Petri Gornitzka, som är generalsekreterare för Rädda Barnen i en intervju i Föräldrakraft nr 6, 2007.

Nummer 6 utkommer denna vecka och alla prenumeranter bör att ha fått tidningen den 26 oktober.