Socialcheferna: Sådan attityd hör inte hemma i våra utbildningar

– En raljerande och ironiserande attityd hör inte hemma i våra utbildningar.
Det säger Roland Persson, ledamot av Föreningen Sveriges Socialchefer, i en kommentar till Kalla faktas program ”Avslag till varje pris”.

Samtidigt betonar han att ”vi måste våga diskutera LSS”.

– Det finns ett stort behov av utbildning och stöd till handläggare, men i sådana sammanhang får man aldrig ha den attityd som visades prov på i Kalla fakta, säger Roland Persson.

Han är själv socialchef i Simrishamn och troligen har även hans medarbetare deltagit i utbildningar med med det omstridda företaget Kommunlex som föreläsare.

– Här i Skåne är det vårt gemensamma kommunförbund som anordnar dessa utbildningar och jag kan tänka mig att Kommunlex har varit föreläsare där.

Vilken slutsats drar du av det som Kalla faktas dolda kamera avslöjade?
– Man får aldrig ha en sådan skämtsam och raljerande ton i dessa sammanhang. Det måste vi ta upp med de utbildare som visar sådant dåligt omdöme. Vi måste kunna förutsätta att de är seriösa och har god etik.

Vad anser du om utbildarens uttalande om att personer med funktionsnedsättningar är ”en liten grupp som äter upp mycket pengar”?
– Det är ett olämpligt uttalande, men man kan inte heller bortse från att det finns problem med assistansreformen med fusk och överutnyttjande.

Det intryck man får är att den här typen av utbildningar går ut på att kommunernas handläggare ska bli bättre på att argumentera för avslag, stämmer det?
– Nej, så är det inte. Kalla fakta visade bara ett litet axplock från en hel utbildningsdag. Min egen erfarenhet är att utbildningarna i grunden handlar om att man ska fatta korrekta beslut och ibland innebär det avslag. De stora assistansbolagen har egna jurister och det måste vi kompetensmässigt kunna möta.

Hur förhindrar man då att det skapas en sådan attityd som visades på Kalla fakta?
– Om jag hade deltagit skulle jag direkt ha reagerat och talat om att attityden var olämplig.

Utbildaren som filmades av Kalla fakta sa att LSS tillämpas alltför generöst. Delar du den åsikten?
– Det kan jag inte uttala mig om. Däremot kan jag konstatera att kostnaderna stigit långt mer än jag tror att lagstiftaren tänkt sig. Det har gjort det svårt att klara finanseringen. Vi måste våga diskutera LSS utifrån hur vi ska prioritera och använda pengarna på bästa sätt. Det är bra om man kan ha en öppen diskussion om det mesta.

Vilka prioriteringar är det som behöver diskuteras?
– Det som upprör mig just nu är att det finns tydliga tecken på att pengar går till saker som de inte ska gå till. Det måste man göra något åt, vi måste garantera att varenda krona går till det som det var tänkt.

– När kostnaderna ökar måste man någonstans börja prioritera. Olika behov står mot varandra – skola, äldreomsorg, LSS och så vidare. Det är inte helt lätt. Det har funnits förslag om att staten skulle ta hela ansvaret för LSS. Det är inget socialchefernas förening tagit ställning till, men personligen tycker jag det är en tanke att bygga på.

Roland Persson uttrycker också som sin personliga åsikt att han är ”ytterst tveksam” till att riskkapitalägda företag arbetar med personlig assistans.
– Jag tycker att all verksamhet av det här slaget ska bygga på ett långsiktigt åtagande, där man vårdar och utvecklar. Om målsättningen är att bara ha verksamheten kvar under några år och sedan sälja blir jag väldigt fundersam. Frågan är lika aktuell inom skolans område.