Socialutskottet vill ha snabbt förstatligande av personlig assistans

En majoritet i Riksdagens socialutskott ställde sig på torsdagen bakom att staten blir huvudman för all personlig assistans redan före nästa val.
– Situationen är akut. Det är viktigt att regeringen lyder riksdagens vilja och omgående tillsätter en kompetent utredare, säger Pia Steensland (KD).

Enligt socialutskottets majoritet ska alla som idag har kommunalt beslut om assistans ska behålla rätten till assistans när staten tar över.

Splittrat utskott

Men utskottet var djupt splittrat i frågan, och S, MP, C och L röstade alla nej till förslaget. Så sent som dagen innan beslutet skrev Bengt Eliasson (L) en debattartikel som sa klart nej till förslaget.

Vad var det som avgjorde?
– Jag kan inte bedöma vad det var som varit avgörande för varje enskilt parti att rösta för eller emot förslaget. Men eftersom det bara var Januaripartierna (S, MP, C och L) som röstade nej är de möjligt att de kände sig hämmade av januariöverenskommelsen som bara fastställer att de ska tillsätta en utredning om huvudmannaskapsfrågan. De har med andra ord inte fastställt gemensamt i avtalet att det är staten som ska vara ensam huvudman, säger Pia Steensland.

Utredning ska hindra kaos

Försäkringskassan varnar för kaos om allt förstatligas. Gör det inte dig orolig?
– Försäkringskassan är tydlig i sitt remissvar till LSS-utredningen med att de anser att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Men de betonar samtidigt att det krävs en utredning för att undvika kaos. Exempelvis behöver det fastställas övergångsregler för att säkerställa att de som idag har kommunal assistans inte får det sämre eller riskerar att förlora sin assistans när staten blir ensam huvudman. Kristdemokraterna delar den bedömningen och det är precis den utredningen som vi nu ger regeringen i uppdrag att tillsätta.

Idag en mardröm för många

Kan man verkligen vara säker på att en så stor förändring inte leder till nytt haveri, liknande det som skett med omvårdnadsbidraget?
– Idag lever många personer med funktionsnedsättning i en mardröm. De får inte det stöd de behöver för att klara vardagen. Framför allt i små kommuner med begränsade resurser är det en överhängande risk att det är kommunens budget – inte personens behov – som avgör hur omfattande assistansen blir.

– Den kommunala assistansen skapar också en inlåsningseffekt – en kommunarrest. Idag måste en person som har assistans via en kommun få rätten till insatsen bedömd på nytt om personen vill flytta till en annan kommun. Beslutet från den nya kommunen kan ha en helt annan omfattning eller till och med vara ett avslag trots att personen har haft assistans under stor del av sitt liv. Det är rättsosäkert och begränsar friheten och valfriheten för personer med funktionsnedsättning. Något som strider mot intentionen i LSS. Så kan vi inte ha det.

”Vi kan inte bara se på”

– Vi vet att det är en stor andel av personer med funktionsnedsättning och deras familjer som idag far illa när samhällets stöd brister. Då kan vi inte passivt se på och säga att en fråga är för svår eller komplicerad för att lösa. Då sviker vi de som behöver ett bättre stöd.

– Genom utskottsinitiativet ifrån KD, M och V kommer regeringen nu få uppdraget att skyndsamt tillsätta en utredning med målet att staten ska vara ensam huvudman för assistansen. Vi ställer kravet att lagförslaget ska öka rättssäkerheten och kontinuiteten för personer med omfattande funktionsnedsättning som är i behov av personlig assistans. Utredningen ska också säkerställa att de personer som i dag har ett kommunalt beslut om personlig assistans ska bibehålla sin rätt till assistans när staten blir ensam huvudman och att de ska omfattas av det rådande omprövningsstoppet för assistansersättning.

”Situationen är akut”

– Jag beklagar att januaripartierna röstade nej. Situationen är akut. Det är viktigt att regeringen lyder riksdagens vilja och omgående tillsätter en kompetent utredare. Det yttersta ansvaret ligger nu på januaripartierna att detta ska bli bra. Men Kristdemokraterna kommer bevaka alla steg i processen och vi kommer aktivt använda de verktyg vi har i riksdagen för att pressa regeringen i rätt riktning om det skulle behövas.

Varför har det varit svårt att nå enighet om detta, tror du?
– Jag kan inte svara för andra partier men jag hoppas att det inte är politisk prestige som har varit hämmande. När det gäller livsviktiga frågor som assistansen måste ödmjukhet och samarbetsvilja vara ledande, säger Pia Steensland.

Uppdatering: Riksdagsbeslut 26 november

Riksdagen beslöt den 26 november att uppmana regeringen i ett tillkännagivande att tillsätta en utredning som har ett statligt helhetsansvar för personlig assistans som målsättning. Här kan du se debatten i riksdagen.

 

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.