Studentkår till attack mot rektor: Synskadade får inte böcker i tid

Studentkåren på Stockholms universitet går till attack mot skolans ledning. Studenterna kräver konkret åtgärder från rektorn för att underlätta för studenter med funktionshinder.

I söndags skrev Svenska Dagbladet om synskadade Gustav Nordin, som inte kan följa undervisningen på Stockholms universitet eftersom han inte får ut sina talböcker i tid.

Artikeln har fått studentkåren att gå till aktion.
– Funktionshindrades studier ska inte vara en kamp för existensberättigande. Vi kräver konkreta åtgärder och ansvarstagande av universitetet, heter det i ett uttalande.

Enligt studentkåren är det vanligt att synskadade inte får sina böcker i tid.
– Problemet ligger inte alltid hos biblioteken som producerar böckerna, utan ofta hos institutionerna, vars bristande rutiner på kring kurslitteratur fördröjer processen, säger Ida Gulbrandsen, jämlikhetssekreterare i studentkåren.

För att en talbok skall hinna produceras krävs det minst två månader, och när en student får ut listan på kurslitteraturen senare än så uppstår problem.
– Detta händer alldeles för ofta, säger Ida Gulbrandsen. Vår erfarenhet visar också att problem med kurslitteratur för studenter med synskador också handlar om sena ändringar av tidigare bestämd litteratur, där kurslitteratur och kompendier byts ut med mycket kort varsel, i vissa fall under pågående kurs.

– Det innebär en ohållbar situation för studenterna, men vem som är ansvarig för att studenter med synskada eller dyslexi ska kunna tillgodogöra sig undervisning och kurslitteratur är dock ofta oklart.

– Mycket tid får läggas på att hitta rätt person att tala med. Att hitta rätt person innebär dock inte att problemet är löst. Alltför ofta får studenter med funktionshinder höra kommentarer av typen ”Jag förstår ditt problem, men jag kan tyvärr inte göra något åt det…”, säger Ida Gulbrandsen.

– Rektor Kåre Bremer säger att ”Vi gör vad vi kan för att alla skall kunna studera på lika villkor”. Vi på Stockholms universitets studentkår vill gärna se mer av det arbetet, och vi frågar oss vad det egentligen innebär i konkret handling, säger Ida Gulbrandsen.

Studentkårens webbsida finns på http://www.sus.su.se