Unga förtidspensionärer har nu ökat till 28 000

Antalet unga förtidspensionärer fortsätter att öka. Nya siffror från Försäkringskassan visar att antalet unga vuxna med aktivitetsersättning har ökat till 28 000.
– Trenden är att ökningen fortsätter även om vi har sett en liten avmattning, säger Therese Karlberg, verksamhetsområdeschef inom Försäkringskassan.

För ett par år sedan var den snabba ökningen av ”förtidspensioneringarna” en bortglömd fråga.
Då hade vare sig politiker eller myndigheter fått upp ögonen för att allt fler unga vuxna slussats in i aktivitetsersättning.

Sedan dess har det skett en tydlig omsvängning. Politikerna har lyft frågan och myndigheterna har febrilt börjat leta efter vägar till jobb istället för aktivitetsersättning.

Under fjolåret togs krafttag för att vända utvecklingen. Ett exempel var Försäkringskassans löfte om att hjälpa 5000 unga ”förtidspensionärer” till jobb.
Sedan löftet utfärdades har Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen kommit överens om att tidigare och gemensamt hjälpa personer i aktivitetsersättning, exempelvis genom gemensamma kartläggningar.

Än så länge fortsätter dock antalet unga med aktivitetsersättning att öka. Den senaste statistiken från Försäkringskassan talar om 28 000 ungdomar i åldern 19-29 år, varav 5000 har ersättningen för förlängd skolgång. Motsvarande siffra för december 2010 var 26 600 unga.

Osäkerheten är stor inför framtiden.
– Vi ser att vi behöver bli bättre på tidiga insatser. Ofta känner vi till ungdomarna på förhand, till exempel genom att de haft vårdbidrag.
– Det finns mycket vi ka göra, framförallt genom informationsinsatser, säger Therese Karlberg.

En av de åtgärder som Försäkringskassan just nu genomför är att berörda ungdomar får egna handläggare som är specialister på aktivitetsersättning.
– Vi har sett att det fungerar bättre om handläggarna har ett ärendeslag att fokusera på, säger Therese Karlberg som hoppas att alla Försäkringskassekontor inom kort har handläggare som är specialiserade på aktivitetsersättning.

– Det ska vara en person som är utsedd att vägleda just dig och hjälpa dig genom alla snåriga regler, förklara på ett enkelt sätt vad ersättningen innebär, men också skapa kontakter.
– Handläggarna är otroligt engagerade och vill jättemycket, men vi får inte glömma att vi har haft ett enormt tryck med väldigt många sjukersättningsärenden.

När kommer utvecklingen att vända så att aktivitetsersättningarna minskar igen?
– Det är jättesvårt att säga. Vi hoppas att vi kommer att se ett trendbrott. Jag kan inte säga något årtal men det arbete som vi har påbörjat pågår till 2016.

Hur ser målsättningen ut?
– I dagsläget är det svårt att sätta några siffror som mål, men unga med aktivitetsersättning är i alla fall en väldigt prioriterad grupp.
– För att kunna ha konkreta mål vet vi fortfarande för lite och därför planerar vi nya undersökningar för att se vilka insatser som behövs och vilka som leder till arbete.

Men 5000 unga ska gå från aktivitetsersättning till arbete till år 2016?
– Det är den inriktning vi har.

Men du är osäker på om ni uppnår detta?
– Jag är absolut inte osäker men kan inte säga den exakta tidsperioden. Olika insatser kommer absolut att medföra ökad delaktighet men vi måste ha arbetsgivare med i arbetet också.

Vet ni hur många unga som hittills har gått från aktivitetsersättning till arbete genom era nya satsningar?
– Vi har ingen siffra på det idag. När man påbörjar en så stor satsning tar det ofta några år innan man ser ett utfall. För att faktiskt mäta behöver vi bättre it-stöd och metoder. Det jobbar vi också med att ta fram nu. År 2016 kommer vi att veta mycket mer än vi gör idag, säger Therese Karlberg.