Boken som visar hur lätt man fixar fram jobb

Det funkar, så enkelt är det. Alla kan bidra med sin insats på arbetsmarknaden, med eller utan funktionshinder – och det är inte alls krångligt. Det vill Svenskt Näringsliv, LO och PTK nu sprida
information om genom en bok med namnet ”Det funkar! Se människan bortom funktionshindret”.

Jag förstår att många blir upprörda

Inslaget om personer med Aspergers syndrom som farliga brottslingar var inte osakligt. Det menar Hasse Aro, programledaren för programmet ”Ondska” i tv3.

Utställning om barn och utanförskap

En utställning om barn med neuropsykiatriska funktionshinder turnerar Sverige runt och kommer nu snart till sin slutstation – Södertälje. Konstnären Marita Nilsson har tillsammans med Attention Kristianstad producerat tolv tavlor om barn med diagnoser som till exempel autism. Till detta finns tretton texter av föräldrar som berättar om barnen och
deras situation.

”Personer med Asperger framställs som farliga”

I tv3:s program ”Ondska” den 14 november tog man upp kopplingen mellan Aspergers syndrom och våldsbrott. Bland annat intervjuades en man som berättade om hur han bland annat förgiftat sin granne, utan anledning och utan att känna någon sorts empati. Nu anmäler Föreningen Autism programmet till Granskningsnämnden för osaklighet och diskriminering.
 

Industrigifter kan leda till autism

Miljoner barns hjärnor kan ha skadats av vanliga industrigifter. 202 ämnen som används inom industrin kan skada hjärnan hos barn och ungdomar så pass att de utvecklar allvarliga hjärnskador, som till exempel neuropsykiatriska funktionshinder, rapporterar tidningen Lancet.

Sexskämtet om Downs syndrom friat

Ett sexuellt skämt om flickor med Downs syndrom som sändes den i P3:s humorprogram ”Programmet som fortfarande inte får heta Bögradio” upprörde många lyssnare. Sammanlagt 35 anmälningar kom in till Granskningsnämnden. Men  nu väljer nämnden ändå att fria programmet.

Nya HO engagerad i elevernas rättigheter

Jenny Olausson har engagerat sig för rättigheterna för barn med funktionshinder. Den första december tar hon över som Handikappombudsman efter Lars Lööw.

Mamma straffas för att hon ger sonen stöd

Anneli har varit sjukskriven för depression och haft full sjukersättning sedan juni 2004. I somras hade hon börjat återhämta sig och var på väg tillbaka. Då slog Försäkringskassan till – sjukersättningen drogs ner till 50 procent. Varför? För att hon har en son med Aspergers syndrom.
 

EU:s arbetstidsregler begränsar assistansen

EU:s nya arbetstidsregler från januari 2007 säger att varje arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Bra med skyddande arbetstidsregler – men problematiskt för alla inom assistansbranschen. Både brukare och assistenter förlorar på de nya reglerna och nu befarar man att många personliga assistenter kommer sluta sina jobb.

Segregeringen mellan eleverna ökar

Konkurrensen mellan grundskolorna i Stockholm ökar och svaga elever plockas allt oftare bort från de vanliga klasserna för att skolorna vill snygga till fasaden. Många skolor väljer dessutom att inte redovisa betygen i nationella proven från eleverna i specialklasser. Skolverket är mycket oroat över utvecklingen och utreder nu läget i Stockholm.