Dyr allergifri katt för små pälsdjursälskare

Katten kostar 29 000 kronor, men den ska vara icke-allergiframkallande. Det amerikanska bioteknikföretaget Allerca har genom selektiv uppfödning tagit bort ett allergiframkallande protein från katterna, rapporterar BBC.

Funktionshindrade kan få utlandsuppdrag

Unga funktionshindrade kan få åka utomlands en kortare tid och arbeta som volontär – men alltför få känner till möjligheterna. Nu anordnar Ungdomsstyrelsen ett dagsseminarium i Stockholm för att informera om möjligheten.

Barnvaccin kan förebygga hörselskador

Barn under två år borde vaccineras mot pneumokocker, som orsakar öron- och lunginflammationer och kan leda till livshotande hjärnhinneinflammationer. Därför borde det nya vaccinet införas i det allmänna vaccinationsprogrammet, menar Smittskyddsinstitutet (SMI).

Nu kan du larma via sms

Nu kan hörselskadade, döva och talskadade skicka larm till 112 via sms. Projektet drivs av SOS Alarm i samarbete med PTS, Post- och telestyrelsen. Istället för att ringa 112 skickar man ett sms med information om var man befinner sig och vad som har hänt.

Vill ge stöd mot dyslexi före skolstart

Forskare från nio europeiska länder inleder ett samarbete för att bygga världens största biodatabas över dyslexi. Anledningen till detta är att man vill sammanställa alla kunskaper och ställa Europa i frontlinjen för dyslexiforskning. Professor Juha Kere hoppas att detta kommer hjälpa oss att förstå problematiken kring dyslexi bättre och kunna ge barn hjälp redan före skolstart.

Ny tidning ska inspirera unga funktionshindrade

David Lega har gjort sig känd med meriter som världsmästare, kläddesigner, föreläsare och entreprenör. Men engagemanget slutar inte där, nu startar mångsysslaren en helt ny tidning som vänder sig til lunga funktionshindrade. Tidningen ska vara ett inspirationsmagasin för alla funktionshindrade, främst i åldrarna mellan 16 och 30 år.

Viktigt med kompisar i skolan för barn med funktionshinder

Barn med funktionshinder behöver bra kontakt med klasskamrater för att fungera bra i skolan. Barn som känner sig utanför den sociala gemenskapen tappar lätt motivationen i skolan. Det visar en ny studie som gjorts på Karolinska Institutet.

Hälften så många föds med vattenskalle

Vattenskalle har under de senaste årtiondena mer än halverats i Västsverige. Mycket av detta beror på att antalet barn som föds med ryggmärgsbråck kraftigt minskat. Samtidigt larmar forskarna om att en stor del av barnen som föds med vattenskalle riskerar att få utvecklingsstörning eller få svårare att hänga med i skolan.

Barncancer ökar i hela Europa

Barncancerfallen ökar med en procent per år i Europa. Samtidigt överlever fler barn sina cancersjukdomar. Idag klarar sig 75 procent av barncancerpatienterna, visar en undersökning som EU gjort.