Sverige ställs till svars

Sverige ställs till svars

FN har omfattande kritik mot Sveriges hantering av funktionshinderfrågor. Måste lagarna ändras nu?

Regeringen får tuffa frågor från FN-kommitté

Den svenska regeringen har fått en lång rad tuffa frågor om hur man arbetar med FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.
– Vi är mycket nöjda med de frågor som FN:s övervakningskommitté ställer till regeringen, det är över all förväntan! säger Annika Jyrwall Åkerberg, utredare på Handikappförbunden.

Handikappförbund på offensiv – kräver ny skolpolitik

Handikappförbund på offensiv – kräver ny skolpolitik

Handikappförbunden går till offensiven inom skolan. I veckan enades de 38 funktionshinderförbunden om ett nytt, gemensamt program för skolan.
– Skollagen måste ändras på flera punkter, säger Annika Jyrwall Åkerberg, utredare på Handikappförbunden.