Boken som visar hur lätt man fixar fram jobb

Det funkar, så enkelt är det. Alla kan bidra med sin insats på arbetsmarknaden, med eller utan funktionshinder – och det är inte alls krångligt. Det vill Svenskt Näringsliv, LO och PTK nu sprida
information om genom en bok med namnet ”Det funkar! Se människan bortom funktionshindret”.

EU:s arbetstidsregler begränsar assistansen

EU:s nya arbetstidsregler från januari 2007 säger att varje arbetstagare ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje 24-timmarsperiod. Bra med skyddande arbetstidsregler – men problematiskt för alla inom assistansbranschen. Både brukare och assistenter förlorar på de nya reglerna och nu befarar man att många personliga assistenter kommer sluta sina jobb.

Unga med funktionsnedsättning kan få utlandsuppdrag

Unga funktionshindrade kan få åka utomlands en kortare tid och arbeta som volontär – men alltför få känner till möjligheterna. Nu anordnar Ungdomsstyrelsen ett dagsseminarium i Stockholm för att informera om möjligheten.