Åsa Regnér får toppjobb på FN i New York

Åsa Regnér får toppjobb på FN i New York

Åsa Regnér lämnar regeringen och funktionshinderpolitiken. Hon får nytt jobb som vice chef för UN Women och assisterande generalsekreterare för FN i New York. ”I funktionshinderpolitiken en katastrof”, kommenterar Lars Ohly.

Ny lag om bostadsanpassning klar för riksdagsbeslut

Ny lag om bostadsanpassning klar för riksdagsbeslut

Nu är regeringen klar med propositionen om ny lag om bostadsanpassning som kan börja gälla redan den 1 juli 2018. En nyhet är att personen med funktionsnedsättning ska kunna ansöka om bidraget.

Nya assistansregler kan börja gälla 1 april

Nya assistansregler kan börja gälla 1 april

Två av regeringens fyra förslag i åtgärdspaketet för personlig assistans ska börja gälla den 1 april, enligt den remiss som idag sändes till lagrådet. Det handlar om att tillfälligt stoppa Försäkringskassans tvåårsomprövningar och att återinföra rätten till assistans vid väntetid och beredskap.

Så löser de den akuta krisen inom assistans

Så löser de den akuta krisen inom assistans

Nu ska regeringen ta fram sitt lagförslag. Därefter ska riksdagen rösta igenom det. Fram till dess får vi lita på att Försäkringskassan håller sitt löfte att inte göra några omprövningar som skulle innebära negativa beslut.

Till slut drar Åsa Regnér i nödbromsen

Till slut drar Åsa Regnér i nödbromsen

Regeringen vill stoppa tvåårsomprövningarna av personlig assistans genom en tillfällig lagändring. Statsrådet Åsa Regnér tror att lagändringen kan börja gälla under våren 2018.
En annan lagändring ska återställa tidigare praxis för assistans vid väntetid och beredskap. Även den väntas börja gälla under våren.

”Lagändring till våren räcker inte”

”Lagändring till våren räcker inte”

Att utlova en lagändring till våren 2018 räcker inte, anser Funktionsrätt Sverige.
– Om hanteringen får pågå ända till i år kommer tusentals att drabbas, säger Lars Ohly.