Fem prisade skolor  – hur gick det sen?

Fem prisade skolor – hur gick det sen?

Under fem år har Bertil Hults pris delas ut till en svensk grundskola som arbetar på ett föredömligt sätt för att hjälpa elever med dyslexi. De första två åren var prissumman 100 000 kronor, sedan höjdes den till 500 000 kronor. Snart är det dags för tillkännagivandet av vilken skola som blir 2008 års pristagare.

Experten: Föräldrar måste kräva sin rätt

Hur ser det ut egentligen, för den som har läs- och skrivsvårigheter? En logoped, en speciallärare och en rådgivare på Dyslexiförbundet, möter problemen i sina jobb i samband med utredningar, i skolans vardag och i telefonen för råd och stöd.

Forskaren: Eget tal grunden för inlärning

När det tysta inre talet saknas kan det orsaka läs- och skrivsvårigheter.
Det tyder Maria Larssons forskning på. Hennes doktorsavhandling handlar om läs- och skrivinlärning hos barn med CP-skada och grav talskada, barn som inte har ett eget tal och som använder sig av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).

Julia får hjälp av datateket

Julia får hjälp av datateket

Julia får spännande verktyg som hjälper henne att läsa och skriva. Skoldatateket i Smedjebacken ­visar att det går att stödja elever som har det svårt. Föräldrakraft har varit där.

Så jobbar skoldatateket gentemot skolorna i kommunen

Så jobbar skoldatateket gentemot skolorna i kommunen

Talpenna, elektriskt tangentbord och och interaktiva whiteboards hjälper eleverna.

På den skola som har elever med läs- och skrivsvårigheter finns en scanner med vars hjälp man till exempel kan göra en ljudfil av en läromedelssida och spara den till eleven.