Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Första steget mot en helt ny funktionshinderpolitik

Funktionshinderpolitiken måste bli mer effektiv för att målen om delaktighet ska uppnås.Det anser regeringen som har gett Myndigheten för delaktighet, MFD, uppdraget att föreslå en helt ny politik.

”Bristande tillgänglighet är största hindret”

”Bristande tillgänglighet är största hindret”

Bristande tillgänglighet är det största problemet för personer med funktionsnedsättningar. Det framgår av en rapport som idag släpps av DO och Myndigheten för delaktighet.
– Det kan handla om att inte få tillgång till de hjälpmedel man behöver i skolan eller på jobbet, säger Agneta Broberg, diskrimineringsombudsman.

”Vi måste bli bättre på att visa vinsterna”

”Vi måste bli bättre på att visa vinsterna”

’- Vi ska jobba mer med samhällsekonomiska analyser av nya hjälpmedel.
Det lovade Ola Balke, utredare på Myndigheten för delaktighet, när han föreläste för besökarna på Fokus Hjälpmedel i Västerås.

Öka delaktigheten även i forskningen

Öka delaktigheten även i forskningen

Diskussionen om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar kommer att fortsätta. För funktionshinderorganisationer och forskare är det viktigt med en ökad delaktighet också i forskningen, skriver Jörgen Lundälv, funktionshinderforskare i denna debattartikel.

Myndigheten för delaktighet tar över

Hjälpmedelsinstitutet blir en del av Handisam från och med maj 2014, enligt en promemoria från Socialdepartementet. Handisam byter samtidigt namn till ”Myndigheten för delaktighet”. – Det främsta skälet är att effektivisera arbetet för ett tillgängligare samhälle, heter det i promemorian.