”Vi har tagit ett kliv 40 år tillbaka med nya tillämpningen av LSS”

”Vi har tagit ett kliv 40 år tillbaka med nya tillämpningen av LSS”

’- Den förändrade tillämpningen vi har sett av LSS innebär ett kliv 40 år tillbaka i tiden, till en tid där personer med funktionsnedsättning saknade självbestämmande. Då var det tjänstemän eller vårdpersonal som definierade livet, säger Pelle Kölhed, Handikappförbunden.

Helt ny LSS-utredning drar igång

Helt ny LSS-utredning drar igång

Missnöjet med sparkraven i regeringens pågående LSS-utredning kokar inom funktionshinderrörelsen. Nu startar Handikappförbunden en parallell LSS-utredning.
– Den statliga utredningen behöver nyanseras och kompletteras med andra perspektiv än kostnader, säger Pelle Kölhed.

”Det känns som att man vill hålla brukarperspektivet borta”

”Det känns som att man vill hålla brukarperspektivet borta”

Oron över LSS-utredningen växer nu i funktionshinderrörelsen, som även ifrågasätter LSS-utredaren Desirée Pethrus. Utredningens egen expert Pelle Kölhed säger i en intervju att ”det känns lite” som att man vill hålla brukarperspektivet borta.

Kräver lagändring nu – utan nya dröjsmål

Kräver lagändring nu – utan nya dröjsmål

’- Åsa Regnérs vaga uttalanden om att skynda på förändringar inom LSS och assistans räcker inte, säger Handikappförbundens Pelle Kölhed. Han vill inte ha något tilläggsdirektiv till LSS-utredningen – det skulle ytterligare fördröja åtgärderna.

”Regeringen måste göra en pudel om LSS”

”Regeringen måste göra en pudel om LSS”

Trots regeringens benhårda fokus på kostnadskontroll växer hoppet om att man kommer att backa från de tuffa spardirektiven för LSS. – Regeringen måste svänga, säger Pelle Kölhed.

”Ren skandal om vi inte får plats i LSS-utredningen”

”Ren skandal om vi inte får plats i LSS-utredningen”

’- Det vore en skandal om funktionshinderrörelsen inte får sitta med i LSS-utredningen.
Det säger Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbunden, som är mycket oroad över att socialdepartementet ännu inte bjudit in rörelsen.

Strid på direkten om nya assistansutredningen

Strid på direkten om nya assistansutredningen

Mer inflytande för brukarna och flexiblare ersättning. Det utlovas i Assistansersättningsutredningen som idag överlämnades till socialdepartementet.
Men både funktionshinderrörelsen och assistansföretagen säger stopp: Brukarna kommer att drabbas hårt.

Nya assistansutredningen kan bli en riktig rysare

Nya assistansutredningen kan bli en riktig rysare

Oron växer över hur ersättningen för personliga assistans kommer att se ut i framtiden.
Stor oklarhet råder kring den statliga utredning om assistansersättning som snart ska vara klar.
– Om det här går illa så kommer det att påverka allt som har med assistans att göra, säger Pelle Kölhed, ordförande för Personskadeförbundet RTP.