Nyheter

Färdtjänst kritiseras för att strunta i barns behov


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Färdtjänsten för barn med funktionsnedsättning fungerar mycket dåligt, enligt en rapport från RBU i Stockholms län.
En medlemsenkät visar att färdtjänsten ofta är försenad. Barnen måste samåka och ofta sitta mycket länge i bilen. Bara en förälder får följa med, trots att båda ofta behövs för att genomföra aktiviteter.

Färdtjänsten för barn med funktionsnedsättning fungerar mycket dåligt, enligt en rapport från RBU i Stockholms län.
En medlemsenkät visar att färdtjänsten ofta är försenad. Barnen måste samåka och ofta sitta mycket länge i bilen. Bara en förälder får följa med, trots att båda ofta behövs för att genomföra aktiviteter.

– Jag tycker att Färdtjänsten ska anpassa sin verksamhet efter olika kundgrupper där barns och ungdomars behov skiljer sig markant från vuxnas behov, säger Ann-Sofie Hult, ordförande för RBU i Stockholms län.

Enkäten presenteras i rapporten ”Färdtjänst – på vems villkor?” samtidigt som man kräver konkreta förbättringar:

* Färdtjänsten måste bli bättre på att hålla tider. Om det är förseningar så ska chauffören ringa direkt och tala om hur stor förseningen är, menar RBU.

* Barn ska slippa samåkning. Idag tar färdtjänsten inte hänsyn till att barn ofta inte klarar av långa resor och inte heller förstår varför de måste åka runt halva stan på väg hem. Färdtjänsten tar inte hänsyn till att barn skiljer sig från vuxna och har andra behov, anser RBU.

* Barn måste få ta med sig två vuxna under färdtjänstresor. Två av tre barn har bara rätt till en ledsagare vid färdtjänstresor och kan därmed inte ta med sig både mamma och pappa i bilen. Många barn behöver två vuxna för att kunna delta i olika aktiviteter och får de bara ta med en person på resan innebär det att de inte kan genomföra de aktiviteter de vill, menar RBU.

Rapporten ”Färdtjänst på vems villkor” finns att ladda ner på www.stockholm.rbu.se

 

ANNONSER
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
ANNONSER
 • Annons för Tidvis
 • Annons för Särnmark
 • Etac R82 Caribou tippbräda
 • Annons för Fremia
 • Annons för Primass
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för JAG
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Mini Crosser X
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Made for Movement