Försäkringskassan lovar stoppa alla pågående omprövningar

När jag skrev min förra text, om vad som gäller nu för omprövningar och lagändringar, skrev jag att det fortfarande fanns ett par oklara frågor. En av dem handlade om dem som idag är under omprövning.

Den andra frågan som jag tyckte förtjänade att belysas var vad som händer med skyldigheten att rapportera förändringar i assistansbehovet som uppstår under den här tiden, till exempel om en assistansberättigad person får ett nytt egenvårdsbehov som enligt HFD-domarna berör rätten till assistans, som sondmatning.

Så lyder svaren från Försäkringskassan.

Hur kommer Försäkringskassan att göra med pågående/redan påbörjade två års omprövningar?

Om Försäkringskassan bedömer att omprövningen kommer att påverkas av de senaste årens HFD-domar så ska någon omprövning inte ske.

Omprövningen kommer inte att handläggas vidare eller beslutas. Kontakt kommer att tas med brukaren för att avboka eventuellt utredningssamtal och för att informera om att någon omprövning inte kommer att ske.

Min kommentar: FK kan inte säga att de inte ska ompröva några som helst assistansersättningsärenden av flera skäl. Om den assistansberättigade t ex behöver mer timmar och begär en omprövning kan man tro att den måste behandlas. Eller om en person tas in på institution så måste FK dra in assistansen. Men i övriga fall så har jag svårt att tro att FK på djupet kan gå in och se om en person där det finns ett förslag om färre timmar får det pga någon av de senaste årens domar eller inte. Jag antar att det inte kommer att göra några sådana misstag.

Regeln om att anmäla förändringar kommer inte att ändras

Anmälningsskyldigheten framgår av 110 kap. 46 § SFB. Där framgår att den som ansöker om, har rätt till eller annars får en förmån enligt SFB ska anmäla sådana ändrade förhållanden som påverkar rätten till eller storleken av förmånen.

Utifrån den anmälda förändringen ska Försäkringskassan ta ställning till om det finns anledning att ompröva beslutet. Om det inte är aktuellt att göra en tvåårsomprövning får Försäkringskassan utifrån den anmälda förändringen bedöma om det föreligger sådana väsentligt ändrade förhållanden att det med anledning av det ska ske en omprövning enligt 51 kap. 12 § SFB.

Om bedömningen skulle påverkas av HFD-domarna ska en tvåårsomprövning inte göras.

Kommentar

Jag tycker det var bra och tydliga besked och det de säger bekräftas av flera assistansberättigade som berättat att man redan fått telefonsamtal från Försäkringskassan där de ställer in möten och fryser pågående utredning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *