”LSS-boenden ska snabbt kunna ställas om till något som liknar fängelser”

Liberalerna varnar för att äldre och personer inom LSS-boende på nytt kan påtvingas besöksförbud i sina egna hem.
”I regeringens utredningsdirektiv framgår att de snabbt vill kunna ställa om dessa hem till något som mer liknar fängelser”, skriver Barbro Westerholm och Anna Starbrink i en debattartikel.

Lena Hallengren: Besöksförbud på LSS-boenden kommer inte att införas

UPPDATERING: Socialminister Lena Hallengren har den 5 januari 2022 svarat på kritiken mot regeringens åtgärdsplan och utredningsdirektiv:

”Det har aldrig funnits något besöksförbud på LSS-boenden och kommer inte att införas något sådant. Besöksförbudet inom äldreomsorgen är ett av de svåraste besluten som jag varit med och tagit under pandemin. Jag ser inte framför mig att vi kommer att återinföra något liknande om det inte absolut behövs. De negativa effekterna är betydande och måste också vägas in när man bedömer behoven av smittskyddsåtgärder. Givetvis är det helt oacceptabelt med besöksförbud utan stöd i lag”, skriver Lena Hallengren i ett mejl till HejaOlika.

”Den här pandemin har varit svår för många. Särskilt till en början när vi visste så lite om hur viruset spreds och hur det drabbade människor olika. Idag vet vi något mer även om viruset hela tiden muterar och överraskar på nytt.”

Olagliga besöksförbud under pandemin

Under 2020 infördes många besöksförbud i strid med lagar och regler. Enligt debattartikeln förbereds just nu ett nytt besöksförbud.

Förslaget finns med i regeringens promemoria ”Regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder” från den 7 december 2021 och uppdaterad 10 december. I beskrivningen för ”steg tre” som gäller vid ”en mycket hög smittspridning” redovisas besöksförbud som en tänkbar åtgärd. Direktlänk för nedladdning av promemorian.

Dessutom kritiseras regeringen för direktiven till den utredning som tillsattes i somras och som ska se över smittskyddslagen.

”Direktiven känns kallhjärtat formulerade. Inriktningen är att underlätta och legalisera den typ av besöksförbud som vi såg under början av pandemin och som visade sig att inte vara för­enliga med lagstiftningen”, skriver Westerholm och Starbrink.

”Regeringens lösningar är ensidiga och förskräckande. Med tvång och isolering ska smittan hållas borta. Man bortser då också helt från de mycket negativa hälsokonsekvenserna, både fysiskt och psykiskt, av ensamhet och isolering.”

LÄS MER: Vad är LSS-boende?

FUB är mycket kritiskt till besöksförbud

FUB:s ordförande Anders Lago säger i en kommentar till HejaOlika att förbundet är mycket kritiskt till besöksförbud.

– Det är mycket viktigt att smittskyddsåtgärder i samhället inte mest drabbar de som redan är mer isolerade än andra, de som redan har sämre fysisk och psykisk hälsa än andra, de som redan står mer utanför den digitala gemenskapen än andra – vilket alla är sanna påståenden för personer inom LSS, säger Anders Lago.

– Jag har inte lusläst utredningsdirektivet och vet inte om det finns anledning att som debattörerna vara oroliga. FUB kommer givetvis följa utredningen och även ha kontakt med utredaren, säger Anders Lago.

Anders Lago, Riksförbundet FUB. Foto: Linnea Bengtsson
Anders Lago, Riksförbundet FUB. Foto: Linnea Bengtsson

Så vill FUB minska riskerna med pandemin

FUB har nyligen presenterat åtgärder som man anser kan vidtas istället för besöksförbud, i rapporten ”Efter pandemin vill jag leva som vanligt”.

Det handlar om att ha välfungerande LSS-verksamheter. Små enheter för daglig verksamhet fungerar bättre ur smittskyddssynpunkt och behöver inte stängas drastiskt.

Det handlar också om att ha kunskap om krisberedskap inom LSS. FUB vill att alla kommuner har kontinuitetsplaner (krisplaner). Kommunerna måste också ha insikt om att LSS är samhällsviktig verksamhet som måste kunna fungera även under kriser.

FUB efterlyser också satsningar på bättre fysisk hälsa hos personer med intellektuell funktionsnedsättning, vilket är en skyddsfaktor för allvarlig sjukdom.

FUB har även tidigare protesterat mot kommuners önskemål om att ändra reglerna för kunna införa begränsningar. Här finns en skrivelse som FUB publicerade 2020.

Läs även: ”Kommunernas försök att urholka LSS kan bli förödande”

Om utredningen

Enligt regeringens direktiv ska utredaren Lars Hedengran utreda smittskyddsåtgärder inom särskilda boenden enligt SoL (socialtjänstlagen) och LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Utredaren ska också föreslå hur man kan införa tillfällig kohortvård för äldre med nedsatt beslutsförmåga. Vid behov ska utredaren föreslå kohortvård för personer som bor i LSS-boende.

Kohortvård innebär att man avskiljer smittade personer i en så kallad kohort. Kohort kommer från latinets cohors spm betyder ”inhägnad, något avskilt”.

HejaOlika har sökt socialminister Lena Hallengren för en kommentar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.