Målet är en ny kulturskola för barn med särskilda behov

Barn och unga i Jön­köping med autism sätter upp en egen kabaré. I ett par år har de spelat teater, gjort improvisationsövningar och experimenterat med musik. Satsningen har fungerat fantastiskt bra, unga som tidigare inte kunnat hävda sig i större grupper är nu huvudnumret i sin egen kabaré. Nu hoppas man kunna starta en Kulturskola för barn med särskilda behov.
– Det här är ungdomar som haft problem i skolan, som kanske blivit retade eller inte haft något självförtroende. Här blir de stjärnorna, får stå på scen och ta emot applåder, berättar Ingrid Sindahl-Norelius, projektledare för Pro­jekt Freja och vice ordförande för föreningen Autism i Jönköping.

I Jönköping arbetar föreningen Autism tillsammans med Smålands musik och teater med ett treårigt projekt som ger barn och ungdomar med autism och liknande diagnoser möjligheten att med musik och teater utvecklas och ha roligt.
Nu har de spelat kabarén ”Freja
dreams” för publik mellan den 24 och 29 november.
– Freja dreams är en kabaré som ungdomarna själva skrivit manus till. Den tar upp ungdomarnas framtidsdrömmar och visioner, men även rädslor, ångest och utanförskap, berättar Ingrid Sindahl-Norelius.

Projektet startade i januari 2005, då 12 barn och ungdomar träffades en gång i veckan. Nu har man fått utökat stöd från Allmänna arvsfonden och har tre teatergrupper med 25 aktiva barn och  ungdomar.
Ungdomarna arbetar med professionella pedagoger. Regissören Peter Ivan Ericsson var med redan från början och hjälper till att sammanställa texterna till föreställningarna.
– Det finns nog många runt om i Sverige som ideellt har startat upp mindre teatergrupper för barn med särskilda behov. Men det utmärkande med detta projektet är att vi erbjuder barnen professionell musik- och teateraktivitet. Vi samarbetar med Smålands musik och teater, så vi har både en professionell regissör och en musikpedagog som både är musiker och utbildad pedagog. Sam­ar­betet gör att vi kan göra allt mer på riktigt, säger Ingrid Sindahl-Norelius.

Lever upp på scenen. Idén till projektet föddes då Ingrids son, som idag är 18 år, fick börja i Kulturskolans teatergrupp Småstickorna i Jönkö­ping.
– Han har högfungerande autism, Aspergers syndrom, och började spela teater i Kul­tursko­lans vanliga teaterverksamhet. I början gjorde han endast små roller utan tal. Idag spelar han roller med lite tal, hans självförtroende har växt och han har lärt sig att sträcka på sig, berättar Ingrid Sindahl-Norelius.
Teaterverksamheten har fungerat bra för hennes son, men hon menar att det finns ett problem för barn med särskilda behov i Kulturskolan. Grupperna tenderar att bli lite för stora och då drar sig barn med autism undan.
– I större grupper finns ingen plats för de som inte vet hur man hävdar sig. När många barn är med och alla vill synas har barnen med autism ingen chans, säger Ingrid Sindahl-Norelius.

Projektet Freja har varit ett solskensprojekt.
Kabarén ”Freja dreams” ska belysa drömmar och rädslor hos ungdomarna. Att spela teater blir en sorts terapi, där man kan få utlopp för alla sina känslor.
Nu har man ett drygt år kvar på projektet, men hoppas kunna få stöd från kommun och landsting, så att verksamheten kan få fortsätta.
– För vi vill verkligen inte svika ungdomarna nu när vi äntligen kommit igång, säger Ingrid Sindahl-Norelius.