Många personliga assistenter fortfarande ovaccinerade

Vaccinationsgraden bland personliga assistenter är betydligt lägre än bland vård- och omsorgspersonal. Den är också betydligt lägre än för befolkningen i stort.

3 av 10 assistenter är ovaccinerade

I vintras fick Folkhälsomyndigheten hård kritik för att personlig assistans inte prioriterades tillräckligt högt för vaccination. Så småningom flyttades assistansanvändare och assistenterna upp till fas 2 i Folkhälsomyndighetens prioritering för vaccin.

Nu visar siffror från Folkhälsomyndigheten att endast 71 procent av de personliga assistenterna har fått minst en dos, och 60 procent fått två doser.

Totalt inom LSS-verksamheten ligger vaccinationsgraden på 77 procent (minst en dos), vilket motsvarar nivån för befolkningen generellt.

Låg vaccinationsgrad ställer till problem för både assistansanvändare och företag och kommuner som anordnar assistans.

– Vi ser helst att alla personliga assistenter är vaccinerade, för att assistansen ska kunna fungera bra, säger Sophie Karlsson, ordförande för Intressegruppen för assistansberättigade, IfA.

Diagram över vaccinationsgrad inom LSS. Bild: Folkhälsomyndigheten
Diagrammet visar vaccinationsgraden för olika yrkesgrupper inom LSS. Bild: Folkhälsomyndigheten

Har assistenter en skyldighet att vaccinera sig?

Samtidigt har SMER, Statens medicinsk-etiska råd, denna vecka uttalat att anställda inom både vård och omsorg har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19.

”Patientens/brukarens intresse av att smittorisken minimeras väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte”, säger SMER i uttalandet.

– Det är bra att SMER har uttalat sig, det skickar signaler som är viktigt, säger Sophie Karlsson.

Hur löser man problem med assistenter som inte är vaccinerade?

Det är inte ovanligt att det uppstår problem på grund av att assistenter inte har vaccinerat sig. För assistansanvändare kan det vara livsviktigt att minska riskerna. Utan vaccinerade assistenter kan livssituationen bli mycket begränsad.

– Det finns assistansanvändare som vägrar ta emot assistans av personer som inte är vaccinerade. Man har rätt att välja den assistent man vill ha, och man har rätt att säga nej. Men det kan bli problematiskt arbetsrättsligt. Det kan bli svårt att omplacera personal och vägran att ta vaccin är inte i sig självt grund för uppsägning, säger Sophie Karlsson.

Hur man löser situationen varierar. Kanske med hjälp av extra skyddsutrustning, eller att assistenten inte jobbar en tid. I förlängningen kan det leda till uppsägning, kopplat till arbetsbrist genom att assistansanvändaren inte har något jobb att erbjuda och det kan vara så att det inte finns något att omplacera till.

Sophie Karlsson menar att det är viktigt att uppmana alla assistenter att ta vaccin, förutom de som inte kan göra det på grund av allergi eller liknande skäl.

Hur kan den låga vaccinationsgraden hos assistenter förklaras?

Inom IfA anser man att personlig assistans ofta har glömts bort under pandemibekämpningen.

– Så har det varit mer eller mindre under hela pandemin. Andra grupper har prioriterats. Särskilt personlig assistans i privat regi har glömts bort. I början trodde många att endast kommunalt anställda assistenter ingick i de prioriterade grupperna för vaccin. Det var samma för skyddsutrustning, där assistansen först glömdes bort. Kommunikationen från kommuner och regioner har varit rörig, och det har nog gjort att man fortfarande inte kommit ikapp med vaccinationerna.

LÄS MER: Brist på krisplaner inom LSS förvärrade pandemin

LÄS ÄVEN: Personlig assistans under corona och andra kriser

Vaccinationsgraden kan vara högre än statistiken visar

I slutet av augusti hade 84 procent av alla som arbetar som vårdpersonal fått minst en dos vaccin mot covid-19, enligt Folkhälsomyndigheten. Andelen vårdpersonal som är vaccinerad med två doser är totalt 74 procent.

Inom IfA tror man att vaccinationsgraden för personliga assistenter troligen ligger på samma nivå som övriga befolkningen och kanske högre.

– Man var sen att komma igång med vaccinationen för assistenter, så från början släpade det efter, men nu har många blivit kallade i sina åldersgrupper och då antar jag att det inte registreras som personliga assistenter. Så det är lite svårt att säga något om statistiken verkligen stämmer, säger Sophie Karlsson.

6 åtgärder om assistenterna inte är vaccinerade

Om man har assistenter som inte är vaccinerade, och oroar sig för riskerna, vad kan man då göra? HejaOlika bad Sophie Karlsson om råd, som vi här redovisar i sex punkter.

1. Assistansanvändare som känner oro bör kontakta assistansanordnaren för dialog och hjälp att hantera situationen.

2. Alla assistansanordnare måste ha en arbetsmiljöpolicy som tar sikte på hur smittorisk kan undvikas. Utifrån arbetsmiljösidan är det dock de anställda som ska skyddas enligt lagstiftningen.

3. Det är viktigt att assistansanordnaren hittar ett arbetssätt som känns tryggt även för assistansanvändaren. Assistansen inkluderar ibland även andra, externa parter, som anhöriga som inte är anställda. Det perspektivet måste med i planeringen för både arbetsmiljön för anställda och tryggheten för assistansanvändaren.

4. Vi tror att det i många situationer går att arbeta säkert för alla, om de inblandade har koll på risker och förebyggande åtgärder som minimerar riskerna. Det handlar både om rutiner när det gäller hygien, användande av skyddsutrustning och försiktighet vid eventuella symtom oavsett om det är en anställd, en assistansanvändare eller en anhörig som får dessa symtom.

5. Glöm inte att även de som är dubbelvaccinerade fortfarande kan bli sjuka och eventuellt smitta andra, så åtgärderna ovan är viktiga för alla. Dessa arbetssätt och åtgärder kan även minska andra smittrisker så att vi undviker vanlig säsongsinfluensa, kräksjuka, RS-virus med mera.

6. Det är viktigt att alla arbetsgivare informerar så mycket som möjligt om varför det är bra att vaccinera sig. Informera även om vad konsekvenserna kan bli för assistansanvändaren, kollegor och andra i omgivningen om man inte vaccinerar sig. Försök även hitta möjligheter för att förenkla vaccination och eventuellt samverka med vaccinatörer.

FUB kräver stopp för ovaccinerad personal

Uppdatering 28 september 2021: Riksförbundet FUB har i ett uttalande krävt att ovaccinerad personal inte ska tillåtas arbeta i LSS-verksamhet.

Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl
Christina Heilborn. Foto: Charlotte Ruckl

– Kräv vaccination vid nyanställning och omplacera personal som vägrar att vaccinera sig, säger Christina Heilborn, FUB:s förbundssekreterare. Liv och hälsa för personer med intellektuell funktionsnedsättning måste gå före personalens vaccinovilja. Chefer inom LSS-verksamhet kan inte bara förhålla sig till arbetsrätten utan de måste också värna rätten till goda levnadsvillkor för personer med LSS-insatser.

– Vi vet att vuxna med Downs syndrom och intellektuell funktionsnedsättning har en högre risk för att bli allvarligt sjuka och att dö i covid-19, säger Heilborn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *