Assistansföretag kan snart få ersättning för covid-19-skydd

Ett nytt statsbidrag på 50 miljoner kr är på väg för att täcka covid-19-kostnader för privata assistansanordnare. Det avslöjar Liberalerna idag.

– Vi hoppas att förslaget är tillräckligt, men kommer att följa utfallet av remissen noga och ta stor hänsyn till de synpunkterna, säger Bengt Eliasson (L).

Förslaget innebär att privata utförare av personlig assistans får ersättning för ”skäliga merkostnader” med anledning av covid 19 för personlig skyddsutrustning för personliga assistenter.

Täcker kostnader från februari

Statsbidraget ska ges för kostnader som uppkommit under perioden 1 februari–30 november 2020.

Bidraget får högst uppgå till 5 000 kronor för varje enskild person med funktionsnedsättning som är beviljade assistansersättning.

Extra ändringsbudget

Enligt Liberalerna arbetar regeringskansliet just nu med att ta fram den extra ändringsbudget som innehåller förslaget.

Varför har detta besked dröjt så länge, vad är det som gjort att det dragit ut på tiden?
– Det får regeringen svara för, vi har lyft denna fråga tidigt, säger Bengt Eliasson.

Räcker det?

Kommer detta att räcka för att kompensera utförarnas merkostnader?
– Vi hoppas och tror det, men jag ska läsa remissvaren noggrant. Det är väldigt viktigt att remissinstanserna är tydliga och raka i sina svar.

Hur kommer det att funka i praktiken, hur ansöker man?
– Det får vi återkomma till när remissinstanserna har sagt sitt. Vi kommer att värna att det blir lätt att göra rätt.

Rättar till orättvisa

Vilken betydelse har detta för utförare?
– Självklart ska samhället säkerställa att utförare har en trygg arbetsmiljö, detta rättar till en orättvisa som aldrig borde ha kommit till, säger Bengt Eliasson.

Fler artiklar om detta ämne

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.