Utställning om barn och utanförskap

En utställning om barn med neuropsykiatriska funktionshinder turnerar Sverige runt och kommer nu snart till sin slutstation – Södertälje. Konstnären Marita Nilsson har tillsammans med Attention Kristianstad producerat tolv tavlor om barn med diagnoser som till exempel autism. Till detta finns tretton texter av föräldrar som berättar om barnen och deras situation.
   
Marita Nilsson har själv en 16:årig son med adhd och Tourettes syndrom. Hon är konstnär och det var ur hennes egna erfarenheter som idén grodde fram.

– Vi märkte tidigt att han inte var som våra andra barn. Det har varit en lång resa med vår son, berättar Marita Nilsson.

Utställningen ”En särskild utställning om särskilda barn” finansieras av pengar från Allmänna arvsfonden som hon sökt tillsammans med Ann-Sofie Ekstrand på Attention Kristianstad. Syftet med utställningen är att informera och berätta om barn med neuropsykiatriska funktionshinder för omgivningen.   
   
– Vi har fått en fantastisk respons. Föräldrar, lärare, rektorer och politiker har tackat oss för att vi gett dem en inblick i föräldrarnas och barnens värld. Jag ville informera besökarna om hur barnen upplever sitt funktionshinder och hur föräldrarna mår och det har vi lyckats med.

Utställningen handlar om både barn och ungdomar. Det är viktigt att få med alla åldersgrupper, menar Marita Nilsson, eftersom barn och ungdomar reagerar olika och har annorlunda tankar kring sitt funktionshinder.

– Ungdomar till exempel, kan bli mer inåtvända på grund av att de känner ett starkare utanförskap, säger hon.

Just nu finns utställningen i Uddevalla och den 15 december kommer den till Södertälje utanför Stockholm. En kopia av utställningen finns på Specialpedagogiska institutet i Stockholm fram till januari.
   
Tankarna går kring att sammanställa en bok från utställningen, eftersom det visats ett så pass stort intresse för den. Marita Nilsson berättar också att hon skulle vilja dra igång en utställning om vuxna med neuropsykiatriska funktionshinder.

– Det är viktigt att man informerar om de här funktionshindren. Man måste få omvärlden att förstå att de inte är en belastning, att tidig hjälp i skola kan vara en riktigt god investering. Funktionshindret försvinner inte för att man blir vuxen. Men om man får tidig hjälp, kan det bli en vinst för hela samhället, eftersom de då kommer behöva mindre stöd som vuxna.

Marita Nilsson är konstnär och har precis blivit inbjuden att representera Sverige på Florensbiennalen (samlar årligen samtida konstnärer från uppåt 40 länder). Hennes hemsida hittar du på: www.marni.se

Riksförbundet Attentions hemsida: www.attention-riks.se