/ Anders Lago

Anders Lago

”Fattigdomen fortsätter att förvärras”

”Fattigdomen fortsätter att förvärras”

– Den ekonomiska situationen för personer med intellektuell funktionsnedsättning fortsätter att förvärras, utvecklingen för aktivitetsstöd och sjukbidrag ligger långt efter…