Premiär för syskongrupper i Varberg

Varbergs kommun startar upp gruppverksamhet för syskon till barn och unga med funktionsnedsättning. – Syskongrupper har efterfrågats under en längre tid. Det känns jättebra att vi nu kan erbjuda det, säger Anna Nilsson.

IVO: Tvångsåtgärder på BUP var olagliga

– Vi ser mycket allvarligt på att BUP Stockholm har tillämpat olika tvångs- och begränsningsåtgärder utan laga stöd.
Det säger Marie Collberg, inspektör på IVO, som idag riktar allvarlig kritik mot BUP Stockholm.

BUP klarar inte köerna och nu växer oron för kvaliteten

Mer än 4 300 barn och unga väntar på att få komma till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Många har fått vänta i mer än 90 dagar. Målet att korta kötiderna till BUP klaras inte. Samtidigt ökar oron för att kvalitén på behandlingarna ska försämras.

Bup-personal slår larm om olaglig isolering av unga

Dagens Nyheter har under två dagar rapporterat om missförhållanden på barn- och ungdomspsykiatrikliniken i Stockholm. Kliniken anklagas bland annat för att hålla tonåringar isolerade under långa perioder.

Nya modeller för barn- och ungdomspsykiatri

Nya modeller för barn- och ungdomspsykiatri

Barn och unga får en stor del av de 2,7 miljarder kronor som regeringen vill satsa på personer med psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Bland annat ska åtta försöksområden ta fram modeller som kapar köerna till BUP, barn- och ungdomspsykiatrin.

Nya vårdgarantin hos BUP kan dröja flera år

Nya vårdgarantin hos BUP kan dröja flera år

Det kan ta flera år innan regeringens löfte om att snabb hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin förverkligas. Det är omöjligt att införa vårdgarantin under 2008, anser Sveriges Kommuner och Landsting.