Arvsfondens chef: Kritiken är felaktig

Arvsfondens chef: Kritiken är felaktig

Arvsfondens kanslichef Hans Andersson slår tillbaka mot Handikappförbunden.
Han anser att ideella organisationer inte alls har missgynnats.
– Funktionshinderorganisationerna är i själva verket överrepresenterade sett till andelen av deras ansökningar som får bifall.

”SJ väljer bort funktionsnedsatta”

”SJ väljer bort funktionsnedsatta”

SJ sparar och stänger 18 resebutiker vilket gör det svårare för människor med funktionsnedsättning att få den hjälp de behöver menar Handikappförunden.

Fem åtgärder som kan rädda LSS

Fem åtgärder som kan rädda LSS

Handikappförbunden presenterar idag fem åtgärder för att rädda LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Rättshjälp för enskilda och skärpta straff för kommuner som inte följer lagen, är två av kraven.

”Regeringen måste orka genomföra Funka-utredningen”

”Regeringen måste orka genomföra Funka-utredningen”

– Jag hoppas verkligen att det blir möjligt för föräldrar att anställa egna barn med lönestöd.
Det säger Ingrid Burman, ordförande för Handikappförbunden, i en intervju om Funka-utredningens förslag till nya stöd på arbetsmarknaden.