Home / Pia Steensland

Pia Steensland

Nyheter

”Angeläget att statsbidraget används till bättre hab-ersättning”

Det är angeläget att kommunerna använder statsbidrag som syftar till att förbättra situationen för de som har en utsatt ekonomisk situation. Det säger Pia Steensland, Kristdemokraternas talesperson i funktionsrättsfrågor, i en kommentar till vår intervju med omvårdnadsnämndens ordförande i Solna….

Nyheter

Socialutskottet vill ha snabbt förstatligande av personlig assistans

En majoritet i Riksdagens socialutskott ställde sig på torsdagen bakom att staten blir huvudman för all personlig assistans redan före nästa val. – Situationen är akut. Det är viktigt att regeringen lyder riksdagens vilja och omgående tillsätter en kompetent utredare,…

Nyheter

Hon vill riva upp ”föräldraansvaret” som knäcker funkisfamiljer

Begreppet ”föräldraansvar” är ett vanligt skäl för avslag vid ansökan om stöd från kommuner och Försäkringskassan. Det vill Pia Steensland (KD) ändra på – och hon tycks åtminstone delvis ha stöd av socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S). Pia Steensland begär nu…

Nyheter

Fortsatt strid om ersättning till assistansföretag för covid-19-skydd

Regeringsförslaget om covid-19-ersättning till assistansanordnare får kritik. Många frågar sig varför ersättningen begränsas till 5000 kronor per assistansberättigad och endast får gå till assistenters personliga skyddsutrustning. – Liknande begränsningar finns inte för regeringens merkostnadsersättning till övrig vård- och omsorgsverksamhet, skriver…

Nyheter

KD, M & V: Ingen förlorar sin assistans med statligt huvudmannaskap

Förslaget från KD, M och V om att införa ett statliga huvudmannaskap för personlig assistans har väckt oro. Vad innebär det för de tusentals människor som har kommunal assistans idag, får de behålla assistansen?   I en gemensam intervju svarar…

Nyheter

M, V och KD kräver att staten tar över all assistans

En blåröd allians av M, V och KD kräver idag att staten snarast tar över hela huvudmannaskapet för personlig assistans. – Det delade ansvaret mellan stat och kommun innebär att människor riskerar att få olika bedömningar beroende på var man…

Nyheter

Inget klart besked om ersättning till assistansanordnare

Socialminister Lena Hallengren ger inget klart besked om assistansanordnarnas merkostnader för covid-19. – Det är kommunerna som, utifrån anvisningar från Socialstyrelsen, avgör vilka verksamheter som får ersättning, säger Lena Hallengren i ett mycket kortfattat svar på Pia Steenslands (KD) fråga…

Nyheter

”Förödande” att stoppa ersättning till assistansföretag

Flera kommuner uppges vägra ersätta privata assistansanordnare för merkostnader för covid-19, trots att socialminister Lena Hallengren uttalat att kommunerna har ett ansvar för detta. Nu tar Pia Steensland (KDS) strid för de privata utförarna. Reglerna är otydliga, vilket branschorganisationen Vårdföretagarna…

Nyheter

Enda ljuspunkten: fortsatt stopp för omprövningar

Det var positivt att socialministern betonade att det inte är aktuellt att återinföra tvåårsomprövningen. Det beskedet kan skänka ett visst lugn till de som har assistans idag.
Det säger Pia Steensland (KD) i en kommentar till interpellationsdebatten mellan henne och socialminister Lena Hallengren (S).

Nyheter

Efter haveriet med nya regler – gamla vårdbidraget förlängs

Nu ändras reglerna för vårdbidrag och omvårdnadsbidrag så att inga familjer ska mista ersättningen på grund av långa handläggningstider. Beslutet fattades av riksdagen på onsdagen och börjar gälla 1 juli. De familjer som drabbats av glappet mellan det gamla vårdbidraget och nya omvårdnadsbidraget utlovas nu förlängt vårdbidrag. Pia Steensland (KD) fick igenom ett sådant förtydligande.