Home / Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen

Nyheter

Insatser utan prövning och fokus på jämlika levnadsvillkor

Socialtjänsten ska kunna ge insatser utan behovsprövning. Den ska även arbeta för att främja jämlika levnadsvillkor. Det är två av förslagen som idag presenterades Margaretha Winberg när hon överlämnade utredningen om ”Framtidens socialtjänst” till regeringen. Hållbar socialtjänst Margareta Winberg menar…

LSS-skolan

LSS-skolan 1: Från omsorgslag 1949 till LSS 1993

Vad är LSS? I lektion 1 av LSS-skolan beskriver Harald Strand bakgrunden till LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Han går också igenom principerna som ligger till grund för lagen. Efter andra världskriget hade Sverige en snabb…

Nyheter

LSS-handläggaren som brinner för hela familjen

När LSS-enheten i Gislaveds kommun skulle omorganiseras bad handläggaren Iréne Johansson om att få jobba med barnfamiljerna i kommunen. – Jag brinner för att hjälpa familjer med funktionsnedsatta barn och unga, de har en så utsatt situation, och föräldrarna är ofta helt slutkörda när de kommer till oss.

Nyheter

Delseger i kampen för Fridas rätt till en teckenspråkig miljö

Är det goda levnadsvillkor för en döv, ung flicka som vuxit upp i teckenspråkig miljö att dela boende med tre hörande, en döv på 60+ och en dövblind 80-åring?
Det tycker Härnösands kommun, men Fridas föräldrar kämpar för att hon skall få bo kvar i en teckenspråkig miljö på Mo Gård.

Nyheter

Riksrevisionen: Anhöriga får inte tillräckligt stöd

Regeringen har inte gjort tillräckligt för att stödja anhöriga som vårdar närstående. Det slår Riksrevisionen fast i en rapport där man också lägger fram flera förslag på åtgärder.

Nyheter

Forskare: Kommuner försöker aktivt kringgå rättigheter

Kommuner agerar aktivt för att kringgå rättssäkerheten för personer med funktionsnedsättningar. Det visar en ny avhandling från Handelshögskolan i Göteborg. – Rättssäkerheten för den enskilde är satt under stark press, säger Therese Bäckman vid den juridiska institutionen.