Barn med funktionshinder mer rädda än andra barn

Små barn med funktionshinder känner sig överlag otryggare än barn utan funktionshinder i samma ålder. I Sverige finns drygt 600 000 barn under sex år.

Enligt Barnombudsmannens årsrapport mår de flesta unga medborgarna bra och är nöjda med sina liv. Svenska barn hör till de som mår bäst i hela världen, men samtidigt märker man att fler små barn råkar ut för psykisk ohälsa, övervikt eller undervikt.
   
Att vara rädd för olika saker är vanligt när man är liten. Hälften av alla barn under sex år är rädda för mörker. Nästan var femte, 18 procent, är eller var rädda för okända vuxna när de var små. 16 procent var rädda för okända barn och ungdomar.

Av de 702 barn och ungdomar som svarat på enkätfrågor om sin  barndom uppgav tio procent att de hade ett funktionshinder som påverkar deras vardag. Dessa var överrepresenterade när de berättade om vilka rädslor de hade känt av.

Nu föreslår Barnombudsmannen bland annat att regeringen stimulerar kommuner och landsting att förbättra det allmänna stödet till föräldrar och särskilt till föräldrar i speciella situationer, till exempel föräldrar med funktionshindrade barn.

Hela rapporten ”Klara färdiga gå! Om de yngsta medborgarna och deras rättigheter” finns att ladda ner på Barnombudmannens hemsida: www.bo.se