DO tar strid för flickan som nekades sjukförsäkring

Diskrimineringsombudsmannen, DO,  tar strid för flickan som inte fick teckna sjukförsäkring för att hon hade beviljats vårdbidrag.

I januari avslog Stockholms tingsrätt DO:s begäran om att försäkringsbolaget If skulle fällas för diskriminering.
DO hade begärt 100 000 kronor i skadestånd till dottern och lika mycket till mamman. DO:s motivering var att försäkringen hade nekats för att dottern hade rätt till vårdbidrag för sin hörselnedsättning.

Tingsrätten tyckte dock inte att det fanns något bevisat samband mellan nekandet och dotterns funktionsnedsättning.

Efter att ha analyserat domen har DO nu kommit fram till att man anser att tingsrätten har gjort fel.

– Tingsrätten gjorde aldrig någon bedömning av om mor och dotter kan anses ha diskriminerats i jämförelse med andra som beviljas barnförsäkring, och det är den frågan vi vill få prövad, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.

I ett pressmeddelande skriver DO vidare att ”tingsrätten konstaterade i sin dom att dottern var missgynnad, men att det inte var bevisat att nekandet skedde på grund av dotterns funktionsnedsättning. Eftersom ett av kriterierna för att kunna få vårdbidrag är att barnet har ett funktionshinder anser dock DO att det finns ett samband och att hovrätten därför bör pröva frågan.”