Nyheter

DO tar strid för flickan som nekades sjukförsäkring


Denna artikel handlar om


Innehåll från NKA
Att vara anhörig

NYTT: Enkät om att vara anhörig under covid-19
Nya webbinarier om anhörigfrågor
Leva Livet – medan det pågår
Föräldrastöd: från kaos till struktur
Fler tips på NKA:s egen temasida
 

Diskrimineringsombudsmannen tar strid för flickan som inte fick teckna sjukförsäkring för att hon hade beviljats vårdbidrag. Försäkringsbolaget bör fällas för diskriminering, anser Ulrika Dietersson på DO.

Diskrimineringsombudsmannen, DO,  tar strid för flickan som inte fick teckna sjukförsäkring för att hon hade beviljats vårdbidrag.

I januari avslog Stockholms tingsrätt DO:s begäran om att försäkringsbolaget If skulle fällas för diskriminering.
DO hade begärt 100 000 kronor i skadestånd till dottern och lika mycket till mamman. DO:s motivering var att försäkringen hade nekats för att dottern hade rätt till vårdbidrag för sin hörselnedsättning.

Tingsrätten tyckte dock inte att det fanns något bevisat samband mellan nekandet och dotterns funktionsnedsättning.

Efter att ha analyserat domen har DO nu kommit fram till att man anser att tingsrätten har gjort fel.

– Tingsrätten gjorde aldrig någon bedömning av om mor och dotter kan anses ha diskriminerats i jämförelse med andra som beviljas barnförsäkring, och det är den frågan vi vill få prövad, säger Ulrika Dietersson, processförare på DO.

I ett pressmeddelande skriver DO vidare att ”tingsrätten konstaterade i sin dom att dottern var missgynnad, men att det inte var bevisat att nekandet skedde på grund av dotterns funktionsnedsättning. Eftersom ett av kriterierna för att kunna få vårdbidrag är att barnet har ett funktionshinder anser dock DO att det finns ett samband och att hovrätten därför bör pröva frågan.”

 

 

ANNONSER
 • Annons för HEA Medical
 • Annons för Mo Gård
 • Annons för Valjevikens folkhögskola
 • Annons från Myndigheten för tillgängliga medier
 • Annons för Humanas föreläsningar om LSS
ANNONSER
 • Annons för Primass
 • Annons för Särnmark
 • Annons för CJ Advokatbyrå
 • Annons för STIL
 • Annons för Tobii Dynavox
 • Annons för Made for Movement
 • Annons för JAG
 • Annons för Unik Försäkring
 • Annons för Fremia
 • Annons för HD Motion
 • Annons för Tidvis
 • Etac R82 Toucan ståstöd