STIL: 5000 kan förlora sin assistans om staten tar över

– Det finns en överhängande risk att att en del av de cirka 5000 personer som idag har personlig assistans via kommunen inte skulle få någon personlig assistans alls om staten tog över bedömningen helt i dagsläget. Den risken kan vi inte ta, säger Jonas Franksson, ordförande i STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige.

Uttalandet görs sedan den blåröda alliansen KD, M och V tidigare idag krävt ett statligt huvudmannaskap för all personlig assistans. Idag är ansvaret delat mellan staten och kommunerna.

Vill också ha staten

STIL vill också ha ett statligt huvudmannaskap, eftersom man anser att staten ska garantera mänskliga rättigheter för alla. STIL vill dock ha rätten till assistans utredd och breddad innan staten tar över.

– Det är bra att KD, M och V sätter fart på frågan om huvudmannaskapet för den personliga assistansen och understryker att det ska vara statligt. Men det är viktigt att det görs på rätt sätt, säger Jonas Franksson.

Nio av tio får avslag

– Idag är det väldigt svårt att få personlig assistans via staten. Nio av tio får avslag första gången de söker, säger Franksson.

Fler artiklar om funkisfamiljer och covid-19

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Från Livets möjligheter 2022: Sex berättelser om vilket stöd som anhöriga behöver