Vem bestämmer över assistenten – barnet själv eller föräldrarna?

Vem bestämmer över ett barns personliga assistans – barnet själv, föräldern eller assistansanordnaren? Snart kommer svaret på denna kontroversiella fråga.
Ifa startar en förstudie till ett projekt som ska reda ut frågor om barn och personlig assistans. Målet är att hjälpa barn utvecklas och frigöra sig.

– Här finns många heta potatisar men jag är optimist och tror att vi kan hitta bra lösningar som lyfter fram barnets roll och som passar olika familjer. Det finns inte en enda lösning som är rätt utan det måste finnas olika modeller, säger Anna Barsk Holmbom, verksamhetsansvarig på Ifa, Intressegruppen för Assistansberättigade.

Alla är överens om att barn och ungdomar måste ha stort inflytande över sina egna personliga assistenter, men i praktiken finns många svåra situationer då det kan bli strid om vem som bestämmer vad.
– Den stora svårigheten är att det är så otydligt vem som styr. Assistenterna själva vet ofta inte om de ska lyda barnet eller föräldrarna. Den som beslutar om en assistents arbete är förstås arbetsgivaren men en förälder som inte är nöjd kan vända sig till en annan anordnare, säger Anna Barsk Holmbom.

För många föräldrar kan det tyckas självklart att bestämma ”allt” så länge barnet inte är myndigt, men Anna Barsk Holmbom invänder mot detta resonemang.
– Barnet måste ha rätt att utvecklas och frigöra sig från sin föräldrar så mycket som det är möjligt för det enskilda barnet. Vi måste titta på var gränsen går mellan förälderns rätt att styra och barns rätt att utvecklas, säger hon.

En knepig fråga är exempelvis om den personliga assistenten ska slå larm till föräldrarna om en ungdom smygröker dricker alkohol eller skolkar. Att ha möjligheten att i smyg bryta mot föräldrarnas regler är en självklarhet, men inte om assistenterna agerar ”polis”.
– Föräldrar kan använda assistenter för att se till att deras barn inte gör dumheter, men en del av att utvecklas är att göra dumheter och lära sig av misstagen. Föräldrar har rätt att bli arga på sina barn när de gör något dumt, men det är svårt att utvecklas om man aldrig för chansen att göra misstag. Här gäller det att hitta tydliga roller för assistenterna så att det stödjer barnets utveckling mot självständighet, säger Anna Barsk Holmbom.

Ifa har fått klartecken från Allmänna arvsfonden för finansiering av en ettårig förstudie till ett projekt som siktar på att ta fram goda råd och lämpliga utbildningar som kan ge både barn, föräldrar och assistansanordnare vägledning.
Ett hundratal barn och 20-40 assistansanordnare ska nu engageras i förstudien. En kartläggning ska göras genom enkäter och djupintervjuer med alla berörda grupper.
Tanken är att projektet ska leda fram till policies, utbildningar och mötesplatser där barn, föräldrar, assistenter och assistansanordnare kan diskutera och utbyta erfarenheter.

Ifa har webbsajt på www.intressegruppen.info