Vad är LSS-boende?

Vad är LSS-boende?

Vad innebär boende enligt LSS? Lagen om stöd och service…