/ Christina Heilborn

Christina Heilborn

4 av 10 utan pengar till mat efter avslag
Nyheter

4 av 10 utan pengar till mat efter avslag

Hur går det för de allt fler unga vuxna som får avslag på aktivitetsersättning? Idag blev Inspektionen för socialförsäkringen, ISF,…