Julmarknad anmäls för diskriminering

Julmarknad anmäls för diskriminering

Inför ett besök på Hovstallets julmarknad i Stockholm fick några medlemmar i JAG svaret att endast assistenter till personer som ”har förmågan att uppskatta marknaden” skulle få gratis inträde. Nu har händelsen anmälts till DO och polisen för diskriminering.

Bussbolaget lovade bättring – då är DO nöjd

Bussbolaget lovade bättring – då är DO nöjd

Bussbolaget lovade bättring – och slapp att dras inför domstol av DO, Diskrimineringsombudsmannen.
När den nya diskrimineringslagen började gälla 1 januari 2015 slog Lars-Göran Wadén direkt till med en anmälan mot X-trafik i Gävle.

DO utreder åtta fall av bristande tillgänglighet i skolan

DO utreder åtta fall av bristande tillgänglighet i skolan

Sedan nya diskrimineringslagen började gälla i januari 2015 har DO tagit emot ett 40-tal anmälningar om diskriminering på grund av bristande tillgänglighet.
Åtta av dessa fall utreds nu av DO och siktet är inställt på beslut under hösten.

Han anmäler Almedalsveckan för diskriminering

Han anmäler Almedalsveckan för diskriminering

Almedalsveckan anmäls till Diskrimineringsombudsmannen för bristande tillgänglighet.
– Politikerna har deklarerat att diskriminering är förbjuden men bryr sig inte om att många seminarier utestänger mig som rullstolsanvändare, säger Lars-Göran Wadén, styrelseledamot i DHR, Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder.

Alla har eget ansvar att förebygga diskriminering

Alla har eget ansvar att förebygga diskriminering

DEBATTARTIKEL. Regeringen vill informera om bristande tillgänglighet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för delaktighet och Diskrimineringsombudsmannen ska tillsammans med funktionshinderorganisationer arbeta förebyggande. Men vi har alla ett egenansvar att hjälpa till. Skolan måste mer kraftfullt arbeta med dessa frågor.

Ny förening sätter diskrimineringslagen på prov

En ny ideell förening vill sätta den nya diskrimineringslagen på prov. På tisdagen konstruerades föreningen ”Med lagen som verktyg”, som ska hjälpa enskilda som kräver sin rätt och – om nödvändigt – vill ha den prövad i domstol.
– Visar det sig att lagen inte fungerar, då har vi bevisat att den behöver förbättras, säger Adolf Ratzka.

Åsa Regnér drar igång ny kampanj för ökad delaktighet

Åsa Regnér drar igång ny kampanj för ökad delaktighet

För ett år sedan fick Sverige svidande kritik av FN:s övervakningskommitté. Nu vill regeringen se till att mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning får större genomslag. Och Åsa Regnér vill ha ett nära samarbete med funktionshinderrörelsen.

Ny förening ska stämma: Vi har väntat länge nog

Adolf Ratzka avslöjar idag att en ny ideell förening bildas för att driva diskrimineringsfrågor.
”Med lagen som verktyg” blir den nya föreningens namn, enligt ett blogginlägg som publicerats på fulldelaktiget.nu idag.

Hans stoppade bussresa utreds av DO

Hans stoppade bussresa utreds av DO

Diskrimineringsombudsmannen kommer att utreda Lars-Göran Wadéns anmälan mot ett bussbolag om diskriminering, uppges på DHR:s webbplats. Lars-Göran Wadén, som är styrelseledamot i DHR, lämnade redan den 2 januari in en anmälan till DO på grund av att otillgänglig busstrafik utestängde honom som rullstolsanvändare.

Han gjorde en anmälan på direkten

Han gjorde en anmälan på direkten

Lars-Göran Wadén var troligen först ut med att anmäla ett fall av diskriminering i form av bristande tillgänglighet.
– Min funktionsnedsättning gör att jag använder en manuell rullstol och när bussbolag använder otillgängliga bussar blir jag utestängd, säger Lars-Göran Wadén.